ПРЕССЪОБЩЕНИE: Нелегално задържане на бежанци в Бусманци

Вчера, 30 юли 2013 г., в Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в Бусманци няколко сирийски бежански семейства, наброяващи близо 30 души, от които 19 деца, обявиха гладна стачка в протест срещу продължаващото им задържане и  бездействието от страна на Държавната агенция за бежанците своевременно да ги освободи и регистрира молбите им за закрила. По този повод Българският хелзинкски комитет (БХК) подчертава за пореден път, че задържането на хора, търсещи закрила в Република България под претекст липсващ капацитет за настаняване, е в разрез с европейското и националното законодателство, както и с поетите международни ангажименти на българската държава за предоставяне на убежище и закрила на лицата, нуждаещи се от нея. 

Всеки от протестиращите е заявил, че търси закрила. Независимо пред кой държавен орган е подадено заявлението, тези хора следва да бъдат освободени, настанени, регистрирани и по отношение на тях да започнат незабавни действия по оценка на молбата им за закрила. Убежището и правото да потърси закрила от преследване за защита на живота, сигурността и гражданските си права, е основно право на всеки човек. Стачкуващите хора са бежанци от Сирия, избягали от продължаващата вече близо две години гражданска война, за да се спасят от непосредствената и реална заплаха за своя живот.

Напомняме, че СДВНЧ са структури на МВР за изпълнение на мерки по депортиране на нелегални мигранти и бежанците нямат място в тях, особено като се има предвид, че тези хора бягат от насилие и посегателства върху основните им човешки права и най-вече - техния живот и лична сигурност. Необходимо е тези хора незабавно да бъдат преместени в общежитията на Държавната агенция за бежанци (ДАБ), която следва да изпълни своите преки законови задължения за осигуряване на подслон и подкрепа. 

БХК подчертава, че от няколко години насам неправителствените организации в България алармират за проблемите със съществуващия капацитет за настаняване на ДАБ и нейните териториални поделения в София, с. Баня (община Нова Загора) и с. Пъстрогор (община Свиленград), който се оценява като крайно недостатъчен. Предлаганите мерки към правителството за възстановяване на съществуващата преди 2007 г. система за алтернативно жилищно настаняване на хората, търсещи закрила, до този момент не са въведени в действие. Наблюдава се засилваща се практика на Държавната агенция за бежанците да освобождава от СДНВЧ хора, търсещи закрила, само, ако те се откажат предварително от правото си на настаняване, което е в разрез със всякакви хуманитарни стандарти и създава риск по-късно тези хора да се озоват бездомни на улицата. 

Според Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на БХК общежитията  на ДАБ продължават да са пренаселени, а от администрацията на агенцията заявяват, че са подали молба за повишаване на капацитета, на която все още няма никакъв отговор от страна на правителството. БХК призовава държавата да положи повече усилия, за да осигури адекватни условия за приемането на бежанците в България и да разреши трайно въпроса с капацитета за техния подслон и настаняване.