ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: БХК публикува доклада си за кризисните центрове за деца в България

Българският хелзинкски комитет (БХК) публикува днес доклада „Кризисните центрове за деца в България през 2013 г.“ Констатациите и препоръките в доклада за пореден път акцентират на основни нарушения на правата на децата и на законодателните и структурни промени, които трябва да бъдат предприети по отношение на услугата, с оглед съобразяване с международните стандарти за правата на детето.

През декември 2013 г. БХК представи работен вариант на доклада на кръгла маса в София. Публикуваният днес доклад отразява коментарите и препоръките, отправени от екпертите, взели участие в обсъждането, организирано от БХК. На кръглата маса присъстваха съдии от районни съдища, експерти от Министерството на труда и социална политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, директори на дирекции „Социално подпомагане“, директори и психолози на кризисни центрове и изследователи и юристи от БХК и други НПО.

Можете да намерите доклада тук.