ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: БХК призовава за незабавната оставка на ръководството на Държавната агенция за бежанците

Вчера представители на Програмата за правна защита на бежанците и мигрантите на Българския хелзинкски комитет (БХК) бяха допуснати за пръв път до открития на 18.09.2013 г. център за настаняване на бежанци, търсещи закрила, в бившия интернат "Надежда Крупская" в столичния квартал "Враждебна".

В медиите вече бе оповестена, макар и оскъдна, информация относно условията в центъра "Враждебна", но като цяло тази информация бе продукт на предположения поради информационното затъмнение, наложено от ръководството на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) по този въпрос. От недобросъвестни представители на определени медии и политически формирования това бе използвано като повод за спекулации и нагнетяване на напрежение в обществеността за създаване на настроения против бежанците от Сирия като лица, сеещи зарази, престъпност и тероризъм с цел евтин популизъм и отклоняване на вниманието от истинските проблеми на нашето общество и държава. 

По повод на това с настоящото изявление бихме искали да информираме широката общественост с данни, получени от първа ръка за действителната ситуация, в която са поставяни бежанците, пристигащи напоследък в България, мнозинството от които са хора, бягащи от войната в Сирия.

Преди всичко БХК изразява своето крайно възмущение от отвратителните условия в центъра "Враждебна" - изоставена от десетки години и рушаща се сграда без отопление, с изпочупени прозорци и непочистени стъкла, мухъл и плесени, тоалетни помещения без топла, а някои от тях - и без никаква вода, етаж без електричество, нефункционираща канализация, леглова база на ниво матраци с одеяла по едно на трима души, при пълната липса на персонал, медицинска помощ и медикаменти и най-основното - храна. 

От настаняването си на 18.09.2013г. бежанците са получавали доставка на храна едва два пъти, като и двата пъти тя е осигурявана или по линия на Българския червен кръст, или от частни дарения, от сирийската общност в България, от неправителствени и благотворителни организации и отделни граждани. В тези условия вече дни наред оцеляват бежанци от гражданска война, които в голямата си част са жени, майки с бебета, малолетни деца и хора с нанесени от войната наранявания. Бежанците разчитат на останалите им собствени средства. Някои от тях вече бяха успели да опитат и "гостоприемството" на местни търговци, продали им развалени хранителни продукти. 

Към вчерашния ден нито един от бежанците не бе получил от предполагаемо отговорната за тях институция - Държавната агенция за бежанците, дължимата им по закон регистрация като лица, търсещи закрила и временен документ за самоличност, въз основа на който да ползват медицинска помощ в обема, достъпен за българските граждани и социална помощ в размер от 65 лв. (шестдесет и пет лева) месечно.

Въпреки това, бежанците като цяло изразиха оптимизъм, че ще получат закрила от България и че тук ще намерят убежище, спокойствие и сигурност за своите деца.

БХК изразява своето категорично становище, че подобно отношение към бежанците съставлява не само пример за типичните напоследък за държавните ни институции бюрократизъм и безразличие към нуждите на хората, но и съставлява нечовешко и унизително отнасяне и проява на чиновническа нехуманност от най-висша степен. 

Като граждани на тази държава сме свикнали да получаваме подобно третиране от страна на управляващите. И все пак не можем и не трябва да оставаме безразлични, когато това третиране се разпростира и спрямо хора, които бягат от ужасите на гражданската война, много от които са деца. 

Неприемливи са оправданията на ръководството на Държавната агенция за бежанците, че са се оказали неподготвени за увеличаващия се брой на бежанците. Считаме на първо място, че пет хиляди души годишно не могат по никакъв начин да бъдат определени като "масов приток" на бежанци, особено в сравнение със съседните на Сирия държави, където броят във всяка една от тях надхвърля повече от половин милион души, или, други европейски държави, като например Унгария, която е приела от началото на годината повече от 15 000 бежанци. При  това, от края на 2010 г. както ВКБООН, така и неправителствените организации, подпомагащи бежанците, регулярно алармират правителството и в частност - ръководството на Държавната агенция за бежанците, относно влошаването на кризата в Сирия и очакваното увеличение на бежанския поток и отправят апели за своевременно увеличение на капацитета за настаняване. 

Държавната агенция за бежанците е националният орган, комуто е възложена единствената отговорност да осигури приема и закрилата на бежанците, влизащи в България като част от международните задължения, които страната ни е поела като самостоятелна държава и като част от Европейския съюз. Този прием най-малкото съставлява две прости неща - подслон и храна. За изпълнение на това задължение България ежегодно получава европейско финансиране в рамките на 500-600 000 евро.

Именно очевидният провал на ръководството на Държавната агенция за бежанците да осигури минимума от условия за подслон, лечение и храна на бежанците води до възникването на рисковете, които се внушават на обществото ни - болести, бедност и опити за бягство зад граница, но не защото бежанците ги "внасят" в България, а защото това е средата, която ние като държава им "осигуряваме".

БХК призовава ръководството на Държавната агенция за бежанците да признае своя провал да изпълни възложените в рамките на служебните им функции задължения и незабавно да подаде оставка - като единствено възможният достоен край на едно недостойно управление.