ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: БХК представи пред КС становища по делата относно несъвместимостта на положението на Делян Пеевски и Иван Иванов с качеството на народни представители

Българският хелзинкски комитет (БХК) представи пред Конституционния съд (КС) становища по делата относно несъвместимостта на положението на Делян Пеевски и Иван Иванов с качеството на народни представители. БХК поддържа, че са налице, едновременно, две основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на господин Пеевски, като народен представител. Това са неговата оставка и несъвместимост поради изпълнение на друга държавна служба, която КС следва да установи. БХК твърди, че депутатските пълномощия на господин Пеевски вече са прекратени, на първото основание, по силата на самата Конституция. За това не е необходимо решение, с което Народното събрание (НС) да приеме оставката му; достатъчно е самото й подаване, а решението на НС само го констатира. 

„Няма значение,” пише адв. Маргарита Илиева, правният директор на БХК, „че НС е бездействало да приеме такова решение – защото НС и господин Пеевски не могат да си сътрудничат, за да избегнат действието на Конституцията. Те могат само да опитат, както е в процесния случай, но не могат да имат успех.” 

„Оттеглянето” на оставката впоследствие е без значение според БХК: „Народният представител не може да осуети или отмени действието на Конституцията, със свой (последващ) акт. Да се допусне обратното, означава да се приеме, че господин Пеевски, с оттеглянето на оставката си, дерогира конституционна норма. Такава правна възможност, разбира се, няма и, от всички, най-малко Конституционният съд ще я създаде. ”

БХК поддържа, че Пеевски, от момента на клетвата си и, още повече, с незабавното започване на фактическо изпълнение на длъжността е станал председател на ДАНС, което неотменимо го поставя в положение, несъвместимо с това повече да бъде депутат. Няма значение, че той умишлено не е подписал акта за встъпване в длъжност. Изпълнението на тази държавна служба не се влияе от това, а то е достатъчно според Конституцията за възникване на несъвместимост. Няма значение и краткотрайността на изпълнението, защото Конституцията не изисква продължителност. Тя не допуска други, освен избраните за министри, да запазят депутатското си качество, докато и след като изпълняват друга държавна служба. Във всички случаи, господин Пеевски не може повече да бъде народен представител, без нарушение на Конституцията. Противното би погазило основния принцип за разделение на властите.    

Вижте аргументите на БХК относно Делян Пеевски и тези относно Иван Иванов