Отворено писмо на български неправителствени организации относно назначената данъчна инспекция на БХК

Отворено писмо

 

До Министъра на финансите
г-н Петър Чобанов

Директора на Националната агенция по приходите
г-н Бойко Атанасов

Уважаеми г-н Чобанов, уважаеми г-н Атанасов,

Обръщаме се към Вас, за да изразим своето възмущение от неочакваната и нетрадиционна цензура, която осъществявате по отношение на мисията и публично изразените възгледи на авторитетна неправителствена организация под привидната форма на данъчна проверка, започната през януари 2014 г. За нас тази показна акция представлява размахване на пръст към гражданския сектор в България.

Изразяваме силно безпокойство по отношение на назначената проверка на Български хелзинкски комитет от НАП, образувана не по какъв да е повод, а на основание подаден сигнал от представител на ВМРО.

Известно ни е, че разнообразни сигнали могат да послужат като повод за данъчна проверка. В дадения случай обаче е безпощадно ясно от публични изявления, че в действителност източник на сигнала е политическо лице, представител на участваща в изборни органи на власт политическа партия. Публично е известно, че тази партия се характеризира с остра непоносимост към отделни групи хора и че публично не приема както позициите и общественополезната дейност на Българския хелзинкски комитет, така и европейските ценности, предполагащи защитата на основните права на човека.

Това, че отделни представители на въпросната политическа партия не притежават изискваната от демократичните ценности, от Конституционния съд и Европейския съд по правата на човека толерантност към чужди мнения и идеи, е за тяхна сметка. Но превръщането на публична институция като НАП в орган на политическата пропаганда и борбата с инакомислещите, в средство за политическа разправа с граждански организации, е недопустим прецедент.

Правото на свободно сдружаване на гражданите е сред основните права на човека, гарантирани с Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и Международния пакт за гражданските и политическите права. Правото на свободно изразяване на мнение е също такова основно право. Мисията на неправителствената организация представлява съчетание на тези основни права на човека. Те могат да бъдат подложени на ограничения, но само по изключение и само в изрично предвидените в Конституцията и посочените международни актове случаи. Още повече, че става въпрос за авторитетна и международно известна организация, чиято дейност е изцяло публична, която е регистрирана за извършване на дейност в обществена полза и годишните й доклади са надлежно представени в Министерството на правосъдието, видно от интернет страницата му.

Безкритичното и безропотно следване на донесенията в един сигнал с политическа насоченост и привкус на нетърпимост към чуждото мнение няма как да се окачестви иначе, освен като действие по политическа поръчка. Няма как да се охарактеризира, освен като липса на респект към основните човешки права и като липса на независимост и на култура на демократичност у една институция, чиито репресивни функции влияят съществено върху правата на гражданите и техните организации, както и върху демократичната система.

Действията на НАП, като посочените не само пряко, компрометират усилията на десетки хиляди доброволци и работещите  за важни обществени каузи, но също така създават заплаха за мотивацията на дарителите в България. През последните години индивидуални дарители, компании и фондации даряват в полза на обществото именно през граждански организации, защото имат доверие в гражданския сектор за реализирането на нови инициативи, от които държавата е напълно абдикирала.

Неоправданите действия на публичните институции в такива случаи могат да доведат до оттегляне и на тези средства от България, а следователно – до още по-голямо обедняване на нацията.

Призоваваме Ви да преустановите както практиката по безкритично приемане на сигнали като основателни, така и предприемането на действия по тях, защото това е неоправдана репресия спрямо неправителствените организации, защитавали основни демократични ценности в течение на целия преход.

С уважение,

Американска фондация за България
Български дарителски форум
Български център за нестопанско право
Български фонд за жените
Институт за развитие на публичната среда
Програма „Достъп до информация“
Център за независим живот
Център за приобщаващо образование
Български институт за правни инициативи
Фондация „Благотворител“
Фондация „Искам бебе“
Фондация „Помощ за благотворителността в България“
Фондация „Ресурсен център Билитис“
Фондация „Светът на Мария“