НАП назначи данъчна проверка на БХК

Данъчна проверка на Българския хелзинкски комитет беше назначена от Националната агенция по приходите (НАП). За това съобщиха от самата организация днес. 

Това е първата данъчна провека на БХК от основаването й през 1992 г. Организацията напомня, че през октомври 2013 г. политическа партия ВМРО-БНД, организация от неототалитарен тип, информира, че ще подаде сигнал до главния прокурор за “оклеветяване, набеждаване и уронване авторитета на зам.-председателя на ВМРО, Ангел Джамбазки, и на цялата партия от страна на БХК”, както и сигнал до НАП с “искане да се провери кой финансира БХК” (вж. повече тук). 

ВМРО-БНД отправи тези закани, след като на 4 октомври БХК публично сезира главния прокурор относно деяния на представители на ВМРО-БНД и други формации (вж. тук). Няколко часа след сигнала на БХК Прокуратурата образува досъдебно производство срещу Ангел Джамбазки и “други, засега неизвестни лица”. Производството е висящо.

В публичната си реакция тогава заявихме: “БХК не вярва българските данъчни органи да започнат репресивни действия против организацията - каквато би била по същество една извънпланова проверка по искане на ВМРО-БНД. Организацията винаги е била готова да представи пълна информация за източниците на своето финансиране пред българското общество. В действителност, нашите донори и финансови отчети от години са публични и достъпни на сайта на организацията, тук

Тогава написахме също: “Вярваме, че както държавните органи, така и обществото, ще запазят фокуса на вниманието си върху най-важното - недопускане на призиви към насилие, налагане на върховенството на правото”. 

За съжаление, изглежда, че това не се случва. Ако наистина данъчната проверка на БХК е по сигнала на ВМРО-БНД - организация, която нееднократно е отричала основни принципи на политическата демокрация и правата на човека, това е недопустимо и граничи с политически тормоз.

В своята дейност от учредяването си досега БХК не е имал никакви договорни и финансови отношения с ВМРО-БНД, които да биха обосновали техен сигнал до НАП срещу нас. Финансовите отчети на организацията се заверяват всяка година от авторитетни одиторски фирми, както изискват и много от нашите донори, освен българският закон, който никога не сме нарушавали. БХК е организация, регистрирана в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и всяка година предоставя финансовите си отчети, заедно с копия от одиторските доклади, в Министерството на правосъдието. 

През 2013 г. БХК отправи редица остри критики към настоящото правителство и пръв поиска неговата оставка, когато то предложи за председател на ДАНС депутата Делян Пеевски. Впоследствие БХК поиска оставката на председателя на Държавната агенция за бежанците и на правителството във връзка с неговата неспособност да се справи с бежанската криза в България. Понастоящем БХК подпомага няколко десетки жалбоподатели по делата им срещу България пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ), включително по единствените две дела, по които ЕСПЧ определи привременни мерки за защита - т.е. предварително ограничаване на действията на правителството, през последните две години. БХК води от свое име и подпомага десетки други граждани в техните дела срещу правителствени институции, които се водят пред съдебни и административни органи в България. 

Декларираме пълната си готовност да съдействаме на данъчните власти. Заедно с това ще настояваме да получим информация за причините на настоящата проверка и за това, кои други политически партии и неправителствени организации са били обект на подобни проверки през последните години.

***

Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи в българското общество: малцинства, хора в неравностойно положение, лишени от свобода, деца, жени. Целите на БХК са да насърчава уважение и защита правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.