Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа: нужни са спешни действия за прекратяване на изтласкването по българската граница

Комисарят на по правата на човека на Съвета на Европа, Дуня Миятович, публикува днес свое писмо до министър-председателя Гълъб Донев и до заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, в което изразява загриженост относно неотдавнашните съобщения в медиите за отблъскване на граждани по сухопътните граници на България.

Комисарят иска информация относно разследванията, започнати от българските власти по твърдения за незаконно задържане и малтретиране на бежанци, лица, търсещи убежище, и мигранти, както и за ситуации, довели до смъртта или нараняването на някои от лицата, опитващи се да преминат границата с България.

Позовавайки се на своята препоръка за спешни действия за прекратяване на изтласкването и на нарушенията на правата на човека, до които то води, комисарят призовава българските власти да защитят правото на живот на търсещите убежище и мигрантите, да ги предпазят от малтретиране и да гарантират, че те няма да бъдат изтласквани обратно през границата, без да е направена индивидуална оценка на техните нужди от защита на правата на човека.

Комисар Миятович изразява и загриженост по отношение на съобщената антимигрантска реторика, използвана от политиците, включително и тези на правителствени позиции в България и посочва, че такава реторика подхранва негативните настроения срещу онези, които се опитват да влязат в България, и увеличава риска от ксенофобски насилие, включително сред служителите на правоприлагащите органи. Комисарят призовава към въздържане от стигматизиращи изказвания и обобщения за бежанците, търсещите убежище, мигрантите и лица, принадлежащи към малцинства и маргинализирани или уязвими групи.

В отговор министър Демерджиев посочва, че всички мерки за граничен контрол се прилагат при гарантиране на основните правата и свободите на всички лица, включително правото на убежище. Министър Демерджиев заявява, че „няма данни за незаконно задържане и малтретиране, както и за отблъскване, телесни повреди или други инциденти срещу бежанци, лица, търсещи убежище, и мигранти“ и посочва, че омбудсманът на Република България извършва мониторинг на затворите и арестите. Посочва, че „през последните години не се забелязва антимигрантска реторика“. В писмото не се споменават разследвания.

Тревогите, изразени от Комисаря по правата на човека, са били тревоги и на БХК в продължение на много години. Те са отразени в нашите доклади за наблюдение на границата, към които препраща и нейното писмо.