Домашното насилие през фотообектива - изложбата "Вещи безценност" разказва за неповторимите хора, които сме изгубили

Жените, загинали при домашно насилие, не са “черна статистика”. Те са неповторими хора, които сме изгубили завинаги. Българският хелзинкски комитет и tanuki films ще ви покажат някои от тези жени в изложбата "Вещи безценност", която можете да видите от 12 до 28 октомври 2021 г. на оградата на Британски съвет на ул. “Кракра” №7 и ул. “Оборище”.

Експозицията “Вещи безценност” показва серия камерни фотографии на лични вещи, разкриващи историите на жени, убити при домашно насилие. Автор и фотограф е Анна Стоева.

“Историите на тези жени при отразяването им в медиите обичайно се свеждат до момента на трагедията, пречупен през призмата на сензация и насилие. Портретите в изложбата ни имат за цел да свържат зрителя с всяка от истинските жени зад вестникарските заглавия, използвайки обектите като нишка към човека, който е била. Инструмент на професията й, недочетена книга, любим ключодържател, нейният цвят червило – предмети толкова лични, колкото и универсални, те създават връзката на припознаването. За мен те са ключ към неповторимите хора, които сме загубили завинаги,” разказва авторката Анна Стоева.

“Държавата е длъжна да защитава жертвите на домашно насилие, които обикновено са жени, но задължението й не спира дотук: държавата трябва да работи в посока предотвратяването на случаите на домашно насилие, които са особено разрушителни както за жените, така и за децата, отглеждани в семейството,” казва адв. Адела Качаунова - директорка на Програмата за правна защита в БХК. Тя припомня, че макар да бяха приети някои изменения в Наказателния кодекс, материята продължава да е недостатъчно добре уредена и това е една от причините за високия брой жертви на домашно насилие с днешна дата. 

България е обект на критики от международни партньори и организации, в които е членка, именно заради липсата на каквито и да било превантивни мерки за недопускане на случаи на домашно насилие, но също и поради неглижиращото отношение от страна на разследващите и правоприлагащите органи. “Необходимо е домашното насилие да бъде мислено като системен проблем от значение за цялата държава, който, логично, не може и не бива да бъде решаван “вътре в семейството,” посочва адв. Качаунова. 

Заглавието на експозицията “Вещи безценност” е игра на думи, взаимствана от повтарящата се заключителна формулировка в съдебните решения по делата на десетки жени, убивани в случаи на домашно насилие: “…същите лични вещи следва да се унищожат като вещи без стойност”.  Когато остават само спомените, какво определя кое е стойностно и кое е ценно?

Портретите от изложбата "Вещи безценност" може да се видят от 12 до 28 октомври 2021 г. на оградата на Британски съвет на ул. Кракра №7 и ул. “Оборище”. 

След това изложбата ще бъде показана в парк “Гео Милев”, община “Слатина” - от 15 до 30 октомври, както и в сградата на районна администрация “Лозенец” на бул “Васил Левски” 2 - от 26 октомври до 9 ноември. Желанието на инициаторите е "Вещи безценност" да достигне до възможно по-широк кръг от хора и пространства, затова от БХК сме отворени към колаборации за нови градски локации както в столицата, така и в други градове. 

"Вещи безценност" е част от двугодишен проект "Да излезем от кръга на полово базираното насилие срещу жени и деца в България" на Български хелзинкски комитет в партньорство с Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП), съфинансиран от Европейската комисия. В рамките на кампанията стартира и сайтът spasena.org в помощ на хора, страдащи и засегнати от домашно насилие. Предстои и разпространение на видеоклип по темата с ново изпълнение на песента на ПИФ "Приятел", която групата специално предостави за кампанията.

Настоящата публикация е част от проект „Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България“ – GBV-OUT, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящата публикация е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се смята, че отразява позицията на Европейската комисия или нейните агенции.

GBV проект