ДЕКЛАРАЦИЯ: Разправата с председателката на Съюза на съдиите е един от най-сериозните удари срещу независимостта на съда в България

Ние, долуподписаните неправителствени организации с дългогодишен опит в наблюдението на правораздавателната система в България, изказваме своето крайно възмущение от вчерашното решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) да уволни председателката на Съюза на съдиите в България, Мирослава Тодорова. Този безпрецедентен акт, извършен без тя да е изслушана в съответствие с изискванията на справедливия процес и в разгара на съдийските събрания за излъчване на номинации за новия ВСС, е поредната политическа поръчка, която в последните месеци на своя мандат ВСС изпълнява в угода на управляващите. Формалните мотиви за уволнението – просрочване на написването на мотиви по наказателно дело, е очевидно само повод за разправата със съдия Тодорова, чиято активна позиция за реформа на съдебната система и борбата с корупцията и непотизма в нея срещна враждебността и безразличието на тези, които я управляват. 

Доказателство за фалшивостта на тези мотиви е обстоятелството, че нито ВСС, нито управляващите взеха присърце фактите на неразумно протакане на наказателните и гражданските производства в България през последните две десетилетия, за които има, както субективни, така и, още повече, обективни причини. Те загърбиха изпълнението на стотици решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург за неразумна продължителност на процеса, за да се стигне до пилотните решения на Съда от миналата година. Тяхната загриженост се прояви едва когато решиха да накажат съдия Тодорова за системните ѝ критики срещу управлението на съдебната власт.

Разправата с председателката на Съюза на съдиите в България е един от най-сериозните удари срещу независимостта на съда в България от последните години. Тя е опит за сплашване на българските съдии, за тяхното подчиняване на една власт, която нееднократно доказа, че няма нужда от независим съд. Същевременно, тя е опит да се обезглави и да се запуши устата на най-голямата и най-легитимна организация на съдиите у нас. 

В този кръстопътен за българската съдебна система ден се обръщаме към президента, парламента и другите институции на България, към нашето гражданско общество, с настояване да вземат активно отношение към този безпрецедентен репресивен акт на ВСС. На карта е независимостта на българския съд, на карта е системата за защита на нашите права и свободи! Не е време за мълчание.

 

Подписи:

Асоциация за Европейска интеграция и човешки права

Български адвокати за правата на човека

Български институт за правни инициативи

Български хелзинкски комитет

Институт "Отворено общество"

Институт за развитие на публичната среда

Програма „Достъп до информация”

Програма за развитие на съдебната система

РискМонитор

Център за либерални стратегии

Център на НПО в Разград, Национална мрежа за гражданско наблюдение на съда