ДЕКЛАРАЦИЯ на БХК до Бойко Борисов във връзка с проекта на Закон за детето

До:

Бойко Борисов 

Министър-председател на Република България

 

 

Копие:

Тотю Младенов 

Министър на труда и социалната политика

 

 

Копие:

Валентина Симеонова 

Заместник-министър на труда и социалната политика

 

 

Копие:

Списък с медии

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Уважаеми господин Борисов,

Българският хелзинкски комитет с голяма тревога отбелязва информацията, че социалното министерство ще се откаже напълно от проекта на нов Закон за детето и той няма да бъде внесен в парламента до края на мандата на това правителство. 

Ние смятаме, че проектът на Закон за детето е едно от постиженията на това правителство. Но че за да бъде истинско постижение, трябва да бъде изведено докрай. 

Българският хелзинкски комитет категорично подкрепя законопроекта. Той осигурява реална възможност на детето да бъде чуто, разбрано и зачетено и отговаря на остра необходимост от защита на правата на децата, независимо дали те живеят в семейства или при условията на друг вид грижа.

Законопроектът представлява правилният, синхронен с международното право път на развитие на националното ни законодателство. 

Законопроектът има няколко недостатъка, но те могат и трябва да бъдат поправени*. В същото време обаче те не водят до девалвиране на основните му ценности и не отменят нуждата от правна и социална промяна, каквато той предлага.

Разчитаме, че вашето управление няма да се поддаде на истеричния патос, в който прозира дълбока тревога, че държавата може да разпознае провала на някои родители във възпитанието на децата им. 

Вярваме, че няма да се поддадете на абсурдните критики на законопроекта, свързани с мерките, които той предвижда срещу насилието над деца от страна на техните родители и близки. Съвременното международно право не допуска такова насилие под никаква форма, включително като „премерена физическа болка с цел дисциплиниране”. Държавата е длъжна и по сега действащото законодателство да предприема мерки за противодействие на такива практики чрез ефективното им разследване и наказване на извършителите, както и чрез превенция.

Крайно време е да признаем, че детето е човек – индивид, комуто се дължи разпознаване, признание, внимание, зачитане и грижа. В измеренията на детския живот, всяко отлагане на това зачитане на индивидуалността и пропускът да се предложи грижа, когато тя е истински потребна, води до травми, които бележат целия живот и дори отнемат живот. 

Разчитаме, че проектът на Закон за детето ще остане един от приоритетите на вашето правителство, незвисимо от предстоящите парламентарни избори и натиска от страна на консервативни християнски организации и опозицията, и че в най-скоро време ще бъде внесен за гласуване в парламента. 

 

С уважение,

Красимир Кънев,

Председател на Български хелзинкски комитет

---

* Становището на БХК по проекта на Закон за детето може да бъде намерено тук