БХК застана зад призив на Платформата за гражданска солидарност за разрешаване на кризата в ОССЕ

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) остава без легитимно ръководство, след провал на дипломатическите усилия да се постигне преизбиране на сегашния екип. На 10 юли, на заседание на Постоянния съвет на ОССЕ, беше отхвърлена възможността за преизбиране за нов тригодишен мандат на Генералния секретар Томас Гремингер, директорката на Службата за демократични институции и човешки права Ингибьорг Гисладотир, представителя на ОССЕ по свободата на медиите Арлем Дезир и върховния комисар по въпросите на националните малцинства Ламберто Заниер.

Международната платформа за гражданска солидарност отправи апел за отговорност от страна на държавите-членки, които допускат делегитимиране на институциите към ОССЕ. Българският хелзинкски комитет се присъедини към декларацията. 
 
По този повод Платформата за гражданска солидарност отправя призив към  държавите-членки на ОССЕ да упражнят пълна политическа отговорност за разрешаване на кризата, в която изпада международната организация.
 
Става дума за процес, разразил се през последните седмици, който делегитимира работата на четирима висши служители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от държавите, участващи в организацията. По този начин постави под въпрос стойността на работата на институциите и органите, които са ръководили. 
 
Така необходимата реформаторска дейност, започната от генералния секретар Томас Гремингер, беше осуетена чрез обвързването на неговото преназначаване с преназначаването на тримата ръководители на институциите.
 
Това заплашва допълнително качеството и целостта на дейностите на ОССЕ. В тази ситуация министерствата на външните работи на участващите държави трябва спешно да инвестират усилия и време на най-високо ниво. Назначенията на въпросните позиции трябва да се основават на заслугите в дипломацията, на успеха в предишни управленски роли, на стратегическия поглед върху това какво означава сигурност в наши дни, включително сътрудничество с гражданското общество. В момента такъв процес не е реализиран. Ние силно подкрепяме идеята за глобална и всеобхватна сигурност.
 
 
Многоизмерният подход, свързващ въпросите на сигурността с гражданските свободи и икономическите и екологичните въпроси, е уникален шанс за преодоляване на разделителните линии, създаване на доверие и инвестиране в човешкото благополучие. Изграждането на истинско доверие сред държавите-членки е обусловено от наличието на свободно събрана информация и открит дебат за нея. Необходимо е доверие, за да се спре новопоявилата се надпревара във въоръжаването, за да се разрешат съществуващите конфликти и да се защити суверенитетът на държавите. Безплатното събиране на информация е изискване за разкриване на корупцията, която лесно преминава границите и представлява заплаха за всички нас.
 
Промените в климата и новите предизвикателства пред общественото здраве ни задължават да сътрудничим в международен план. Във всички тези области ОССЕ трябва да играе важна роля. Залозите са големи и само висококвалифицирани личности трябва да ръководят организацията. Трябва да се въведе открит и прозрачен процес на преназначаване. Назначаването на един човек не трябва да зависи от назначаването на други лица. Необходимо е да се предприемат стъпки за гарантиране на последователността в работата на Секретариата на ОССЕ и институциите, доколкото няма редовно назначени мандати.
 
Участващите държави следва да поемат пълна политическа отговорност в този труден момент, за да успеят да овладеят кризата, която заплашва ОССЕ. Призоваваме министрите на външните работи незабавно да се започне диалог на високо ниво, за да се постигне съгласие за конструктивен процес на назначаване за четирите длъжности. Държавите не трябва да поставят своя национален интерес над общия дългосрочен интерес на повече от един милиард души по целия път от Ванкувър до Владивосток.

 Запознайте се с пълния текст на призива на английски език тук