БХК предлага стажантска позиция в програмата “Кампании и комуникации”

Български хелзинкски комитет (БХК) е една от водещите неправителствени организация за защита правата на човека в България. Стажантската програма на БХК дава шанс на талантливи млади хора да се включат в работата на програмата за кампании и комуникации, да се запознаят с правозащитната ситуация в България и да задълбочат познанията си в желана сфера на човешките права. Тримесечният стаж е платен и се предлага за половин работен ден.

Задачи и отговорности:

 • Включване в създаването и провеждането на застъпнически кампании на правозащитни теми;
 • Включване в организацията на годишните награди за правозащитност “Човек на годината”;
 • Участие в изработката на кратки клипове на теми, свързани с правата на човека;
 • Участие в подготвянето на материали като новини, бюлетини, медийни пакети, прессъобщения и др. на правозащитни теми;
 • Предлага съдържание за различни социалните мрежи;
 • Извършване на проучвания по зададени теми и въпроси в сферата на правата на човека;
 • Осъществяване на контакти с институции, неправителствени организации и медии;
 • Преводи от и на английски език.

Изисквания към кандидата:

 • Да има изявен интерес към защитата на човешките права;
 • Да владее български език на отлично писмено ниво и английски език на много добро писмено ниво;
 • Да е компютърно грамотен/а (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
 • Да е студент/ка или завършил/а някоя от следните специалности: политология, социология, международни отношения, журналистика или друга хуманитарна специалност.
 • Уменията за графична обработка на изображения са предимство (Adobe Illustrator/Photoshop).

Кандидатстване:

Моля, изпратете до 15.09.2015 г. актуална автобиография и кратко мотивационно писмо на jobs(кльомба)bghelsinki.org със заглавие на кореспонденцията Кандидатура за стажант в “Кампании и комуникации”.