Българският хелзинкски комитет защитава правата на човека в България вече 28 години

На 14 юли 1992 г. в София е основан Българският хелзинкски комитет (БХК). Това го прави най-старата все още действаща правозащитна организация в страната. През двайсет и осемте години от съществуването си организацията стои в основата на някои от ключовите процеси по синхронизиране на българската правна уредба и административна практика с международните норми в сферата на човешките права.

Българският хелзинкски комитет се застъпва за важни за общественото развитие теми, много преди те да придобият популярност. Днес малко хора си спомнят, че адвокат по делото, по което Европейският съд за правата на човека за първи път (ЕСПЧ) изисква от страната ни да въведе процедура за разследване на главния прокурор, е основателят на БХК и правната ѝ програма Йонко Грозев. По-късно Правната програма работи активно за въвеждането на стандарта на абсолютната необходимост по отношение на употребата на сила от полицаи. През 2012 г. ЕСПЧ постановява безпрецедентно към онзи момент решение по дело, заведено от БХК, с което на практика забранява на властите да изгонят хора от незаконния им имот, ако те ще останат на улицата, ако сред тях има деца, възрастни и други уязвими, ако са обитавали имотите си десетилетия с мълчаливото съгласие на властите, и ако не им се предостави алтернатива. За съжаление никое от споменатите решения не е изпълнено адекватно към момента, и адвокатите на БХК продължават да водят дела и да работят активно с институциите за изпълнението им.

Темата за деинституционализацията на деца и възрастни с увреждания също в последните години зае централно място в общественото внимание. Филмът на БиБиСи за изоставените деца в Могилино, отключил вълната от недоволство и гражданска енергия за реформа в сектора през 2007 г., се случва с активното съдействие на БХК, а състоянието на затворените институции – домове за деца, домове за възрастни, места за лишаване от свобода - е един от проблемите, по които Мониторинговата програма работи от самото създаване на организацията и до днес. Проект на БХК събира и единствената обобщена и публично достъпна информация за убийствата на жени у нас на платформата ubita.org – данни, които никоя отговорна институция не обработва.

Бежанската програма, създадена през 1994 г., е подпомогнала повече от 100 000 бежанци, търсещи закрила, апатриди и принудителни мигранти. Адвокатите на организацията, работещи в цялата страна, са представлявали про боно над 5000 дела пред националните съдилища, в резултат на които са установени редица правни стандарти относно закрилата и правата на бежанците. Много от тях впоследствие са въведени в законодателството. Сред ключовите им постижения по време на последната бежанска криза, засегнала цяла Европа, са стандартите за незадържане на непридружени деца и режима за регулацията им. Експертите на програмата са основен правен партньор у нас на Върховния комисариат за бежанците към ООН, както и на българските институции. Програмата е участвала в списването и на двата национални закона в областта на убежището – Закона за бежанците от 1999 г. и Закона за убежището и бежанците от 2002 г., както и в многобройните им изменения и допълнения, особено през периода на присъединяване към ЕС и транспониране на общностните директиви.

Комуникационната програма на Комитета е най-младото му звено, създадена през 2010 г. от Яна Бюрер-Тавание. Програмата не само обслужва комуникационните нужди на организацията, а добавя собствен принос в защитата на човешки права. Две кампании на БХК допринасят значимо за законодателните промени, с които здравната каса поема лечението на „пеперудените деца“ – хората с рядкото заболяване булозна епидермолиза. Дело на БХК е и най-споделяното изображение, свързано с убийства на жени у нас – акцията „23 причини“, при която върху сградата на парламента бяха прожектирани имената на 23 жени, убити от мъже.

 Още за работата на БХК можете да намерите на https://www.bghelsinki.org/bg/what-we-do

Екипът на БХК ще продължим да работим за правата на хората в България. Защото България - това са хората.