БХК е част от проект за защитата на свободата на изразяване

European Implementation Network стартира проект в подкрепа на свободата на изразяване в Европа. Проектът се реализира в сътрудничество с партньори от неправителствени организации в цяла Европа, сред които е и Българският хелзинкски комитет. 

Новаторската инициатива има за цел да защити и поддържа свободата на изразяване чрез подкрепа за ефективното изпълнение на ключови решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в държавите-членки на Съвета на Европа. 

Проектът се фокусира върху справянето с някои от най-належащите предизвикателства, пред които са изправени някои от европейските държави, където нарушенията на свободата на словото са разпознати като заплаха за демократичните принципи в обществото.

Тези предизвикателства включват проблеми като драконовски закони за клевета, които принуждават журналистите да премълчават установени от тях проблеми, неправомерното влияние на държавни или свързани с държавата субекти върху медийната свобода и тревожното нарастване на насилието срещу репортери. 

Проектът цели да засили ангажираността на гражданското общество в процеса на изпълнение на решенията на ЕСПЧ, като предостави на неправителствените организации включени в него обучение, ресурси, наставничество и цялостна подкрепа при справянето с предизвикателствата.

Свободата на словото е условие за  развитието на общество, а обменът на идеи и мнения, подсигурява жизнеността и развива демократичната култура на обществото. 

Европейската мрежа за прилагане (EIN) работи с членове и партньори – адвокати, организации на гражданското общество и общности – от целия регион на Съвета на Европа, за да се застъпи за пълното и навременно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека. 

Новини и допълнителна информация за напредъка на проекта може да следите на сайта на Българския хелзинкски комитет и в нашите социални медии Instagram, Facebook, LinkedIn, X).