ЕСПЧ осъди Испания за провала на парламента да назначи съдии в съдебния съвет

С решение от вчера по делото Лоренцо Брагадо и други срещу Испания (жалби № № 53193/21 и др.), заведено от шестима испански съдии, Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Испания за нарушение на чл. 6, § 1 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) – правото на справедлив процес и достъп до съд – за това, че испанското законодателство не е предоставило законна процедура за своевременно разглеждане на техните кандидатури за членове на съдебния съвет, органът, натоварен с управлението на съдебната власт в страната.

Шестимата жалбоподатели са били в списъка с 51 кандидати за свободните позиции в съвета през септември 2018 г. След две разпускания на парламента – през март и септември 2019 г. – и съответно предсрочни избори, парламентът все така не избира новите членове на съдебния съвет.

Жалбоподателите се възползват от правото си на жалба до испанския конституционен съд и подават такава през 2020 г., като, наред с друго, се позовават на продължавано бездействие от страна на парламента. През 2021 г. обаче конституционният съд отхвърля жалбата им като просрочена, като решава, че тримесечният срок за подаване на такава жалба тече или от декември 2018 г., когато е изтекъл мандатът на предишните членове, или от декември 2019 г., когато се конституира новият парламент.

ЕСПЧ се произнася единодушно, че жалбоподателите имат право да участват в процедурата по избор на членове за съдебния съвет, а кандидатурите им е трябвало да бъдат навременно разгледани от парламента.

Съдът установява, че жалбоподателите са имали достъп до съд, а именно – възможност да се възползват от процедурата за пряка конституционна жалба. По отношение на реализацията на този достъп обаче ЕСПЧ отбелязва, че конституционният съд не е мотивирал причините да приеме за релевантно начало на давностния срок за подаване на конституционна жалба двете обсъждани в решението му дати; че не е обсъдил довода на жалбоподателите, че нарушението е продължавано, т.е. не е било преустановено към момента на подаване на конституционната жалба; както и че производството е едноинстанционно, поради което испанският конституционен съд е следвало подробно да мотивира отхвърлянето на жалбата, а не декларативно да сочи изтекла давност. Според ЕСПЧ шестимата съдии са били лишени от достъп до съд, тъй като испанският конституционен съд е приложил закона по непредвидим начин.

Решението идва в контекста на продължавано бездействие от страна на няколко поредни български парламента да проведат процедура по избор на членове от парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС), както и на разгорещени дебати около отстраняването на главния прокурор Иван Гешев и назначаването за изпълняващ тази длъжност неговия доскорошен заместник Борислав Сарафов.

„Изборът на нови членове на ВСС, предвид, че мандатът на настоящите е отдавна изтекъл, е императивно необходимо“, коментира адв. Адела Качаунова, директорка на програмата на Българския хелзинкски комитет за правна защита.

„Безкрайното отлагане на този важен избор, който трябва да се проведе изключително прозрачно и с максимален достъп до граждански контрол, ни изправя пред риск старият ВСС да избере нов главен прокурор така, както избра и Иван Гешев. Или напротив, Борислав Сарафов да остане продължително време изпълняващ тази длъжност. Подобно положение е конституционно нетърпимо“, заяви още адв. Качаунова. ◆