Адвокат Адела Качаунова: Избирането на Сарафов за и.д. главен прокурор противоречи на Конституцията и накърнява допълнително престижа на съдебната власт

Днес, 16 юни 2023 г.,  прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор. Това стана само ден след като президентът подписа указа за освобождаването на Иван Гешев от поста. 

Прокурорската на колегия на ВСС обаче няма правомощия да избира главен прокурор. Това е превратно упражняване на власт. Главният прокурор на републиката се избира от пленума на ВСС, който изпраща предложение на президента за назначаването му. Тази процедура следва да бъде приложена по аналогия и спрямо избора на временно изпълняващ длъжността.

Прокурорската колегия има правомощието да назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност редовите прокурори, и няма причина този олекотен режим да бъде приложен за най-високата длъжност в прокуратурата. Предвидената процедура в Закона за съдебната власт (ЗСВ) за определянето на заместник на административен ръководител не може да бъде основание за избирането на Борислав Сарафов като временно изпълняващ длъжността. Това е така поради спецификата на правомощията на главния прокурор и празнотата в законодателството относно предсрочното освобождаване на главен прокурор. ЗСВ не може да се разглежда като дописващ Конституцията и създаващ олекотен режим за избор на главен прокурор, тъй като не урежда изобщо хипотезата на предсрочно освобождаване на главния прокурор. 

По този начин прокурорската колегия превиши властта, която има по силата на Конституцията и заобиколи и малкото гаранции за избирането на този пост на лице с високи професионални и нравствени качества.

Събитията от 1 май 2023 г. до този момент убедиха обществото, че голяма част от членовете на ВСС не са независими, като това се отнася с особена сила за членовете на прокурорската колегия. С противоречивите си и непрозрачни действия от последните седмици те показаха зависимост от политическата воля на техните неявни господари. След като дълго пренебрегваха становищата на гражданското общество за негодността на Гешев за поста на главен прокурор, те изведнъж провидяха тази негодност едва след изявлението на Мария Габриел, че първата й работа като министър-председател би била да поиска оставката на Гешев. Веднага след това те внесоха едно искане за освобождаването му, а впоследствие го оттеглиха, без да споделят мотиви за действията си. Въпреките продължителните дебати в пленума на ВСС съмненията за политическа ангажираност на членовете на прокурорската колегия само се засилиха. 

Назначаването на новия главен прокурор стана без дебати относно неговите качества и не разгледа обилните сигнали за връзки на Борислав Сарафов със скандално известния адвокат Петьо Петров от Видинската адвокатска колегия, известен с прякора си “Петьо Еврото”. Прокурорската колегия освен това не разгледа причините оглавяваната от Сарафов Национална следствена служба да е бавила с години разследванията по дела за корупция по високите етажи на властта, нито поиска информация за придобитото имущество от негови преки роднини, за което бе съобщено от медии.

Периодът на управление на Иван Гешев предизвика в обществото нетърпимост към политическата зависимост на представители на съдебната власт. Заради това назначаването на Сарафов за главен прокурор при множество сигнали за накърнен личностен интегритет единствено потвърждава съмненията за сериозно политическо вмешателство. По този начин не се постига независимост на съдебната власт и нейният престиж остава ерозирал.

Поради горното призоваваме всички лица и институции, оправомощени за това по Конституция, да се обърнат към Конституционния съд с искане за тълкуване дали нормата на чл. 168, ал. 7 от ЗСВ е приложима към избирането на изпълняващ длъжността главен прокурор и как прилагането й в днешния случай съответства на правомощията на прокурорската колегия на ВСС съгласно чл. 129, ал. 1 и чл. 130а, ал, 2, т. 7 от Конституцията.