Възможност за финансиране от Доброволния доверителен фонд на ООН за съвременните форми на робство

Доброволният доверителен фонд на ООН за съвременните форми на робство за поредна година отпуска безвъзмездни средства на граждански организации. Фондът се финансира чрез доброволни дарения от правителства, частни или публични организации и лица и се управлява от Службата на ООН по правата на човека, със съдействието независими
експерти.

Организации от цял свят могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ в размер от
15 000 до 30 000 щатски долара. През 2022 г. Фондът финансира 43 организации и чрез тях подпомага над 13 000 оцелели от робство в 33 страни по света на стойност 961 000 USD.

За финансиране могат да кандидатстват организации, които предоставят пряка помощ – правна, медицинска, образователна, хуманитарна и социална на оцелели от робство.
От създаването си от Общото събрание през 1991 г. Фондът на ООН за робството е отпуснал повече от 8 милиона щатски долара на над 400 организации в повече от 100 страни, предоставяйки рехабилитация и помощ на хиляди хора, чиито човешки права са били нарушени в резултат на съвременните форми на робство.

Сред съвременните форми на робство са: дългово робство; насилствен и ранен брак; насилствен труд, традиционно робство, трафик на хора, продажба на деца, продажба на съпруги, крепостничество, сексуално робство, принуждаване на вдовицата да се омъжи за брат или друг роднина на починал съпруг, за да получи наследството, най-лошите форми на детски труд, деца оказали се в ситуация на въоръжен конфликт.

Допустими кандидати са само граждански организации. Не се допускат заявления от държавни или общински организации, политически партии и/или националноосвободителни движения.

Краен срок за подаване на документи и заявления: 01.03.2023 г.

Подробности за кандидатстването можете да прочетете тук.