България удължи временната закрила на разселените от Украйна лица до 4 март 2024 година

На 1 февруари 2023 г. българското правителство прие Решение № 95, с което продължи до 4 март 2024 г. срока на временната закрила на разселените от войната в Украйна лица.

Със следващо Решение № 96 от същата дата валидността на настоящите регистрационни карти, които изтичат на 24 февруари 2023 г., автоматично се удължава до 31 март 2023 г. и до тази дата включително те трябва да се считат за валидни от всички български държавни органи, физически и юридически лица.

Това определя и срока, в който разселените лица от Украйна, които желаят да продължат да се ползват от закрила в България, трябва да се пререгистрират и да получат нова регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила. Пререгистрацията и получаването на нова регистрационна карта от разселените лица от Украйна трябва да бъде извършено от тях в краен срок до 31 март 2023 г. включително.

И двете правителствени решения за срока на временната закрила и за валидността на регистрационните карти и крайния срок за тяхната замяна с нови регистрационни карти бяха публикувани на 2 февруари 2023 г. и това е и датата, от която разселените от Украйна лица могат да започнат своята пререгистрация като чужденци с предоставена временна закрила в България.