ЕС удължи срока на временната закрила на бежанците от Украйна до 4 март 2024 г.

Във връзка с постъпващите многобройни запитвания относно удължаването на срока на временната закрила на разселените от войната в Украйна лица, БХК съобщава че още на 14.10.2022 г. на заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи (CEU, JHA Meeting 3899, 13 and 14 October 2022[1]) е взето решение действието на временната закрила да бъде удължено автоматично за срок от още една година – до 4 март 2024 г. Съветът на ЕС препоръча на държавите членки да организират начини, по които да съберат и обновят информацията за реално пребиваващите на тяхната територия лица под временна закрила.

БХК призовава служебното правителство незабавно да постанови решение, с което да оповести удължаването на срока на временната закрила до 4 март 2024 г. в съответствие с решението на Съвета на ЕС на основание на чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.

В решението си правителството трябва да определи и реда, по който ще бъдат подновени регистрационните карти на лицата с предоставена временна закрила и дали това ще се извърши чрез удължаването на срока на тяхната валидност или чрез тяхното преиздаване.

↑[1] https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/jha/2022/10/13-14/