Служебното правителство излъга, че ще осигури храна на уязвимите украински бежанци

От самото начало на мандата си служебното правителство на президента Румен Радев показа по категоричен начин, че ще се опита всячески да ограничи временната закрила на украинските бежанци.

На служебното правителство първо му трябваха цели три месеца от 1 юли до 3 октомври само за да възстанови Временната оперативна група по временната закрила[1], по-късно преименувана[2] на Национален оперативен щаб.

После твърде неохотно ВОГ, сега – НОЩ, удължи до 31 октомври Програмата за хуманитарна помощ на украинските бежанци, която уреждаше условията за тяхното настаняване и изхранване. А след това тихомълком я остави да изтече и сигурно нямаше да я поднови, ако не бе повдигнат сериозен медиен шум по този въпрос от доброволческите и гражданските организации, помагащи на украинските бежанци.

Едва на 16 ноември 2022 г. служебното правителство отново удължи Програмата за хуманитарно подпомагане, в която обаче драстично ограничи местата за настаняване и изцяло отмени всякаква, дори минимална помощ или средства за изхранване.

Така от средата на месец ноември украинските бежанци в България останаха без гарантирано от държавата изхранване.

Служебното правителство не си даде труд да направи преценка дали отказа да осигури храна следва да засегне само хора, които са в България отдавна, и дали все пак не трябва да се осигури поне първоначално хранене на хората, които са влезли в страната след началото на масираните руски бомбардировки през есента, бягайки от разрушените си градове и домове. За служебното правителство също така нямаше никакво значение, че отказът да осигури храна ще засегне и онези бежанци с временна закрила, от които не може да се очаква да си намерят работа, за да си осигуряват сами прехраната – сираци, непридружени деца, майки с пеленачета, възрастни пенсионери, тежко болни хора или хора с увреждания или наранявания.

На първата си среща с гражданските организации, свикана чак на 23 ноември 2022 г., представителите на Щаба на служебното правителство, както и председателстващите срещата заместник-министър на вътрешните работи г-н Емил Ганчев и заместинк-директор на Дирекция „Миграция“ г-н Мариян Данков дадоха изрично обещание, че от следващия ден щабът ще осигури изхранването поне на уязвимите украински бежанци, преместени в държавни и общински бази. Обещание, на което станаха свидетели представителите на редица граждански и доброволчески формирования и което БХК оповести.

От този ден изтекоха вече тридесет и седем дни. През тези дни служебното правителство прие няколко решения по Програмата за хуманитарно настаняване на украинските бежанци. В нито едно от тях до ден-днешен не се споменава думата „храна“.

Така уязвимите украински бежанци, подобно на уязвимите българи, са напълно изоставени от държавата и разчитат изцяло на състрадателността и подкрепата на нашите съграждани, доброволци и активисти. Много украински бежанци посрещнаха Коледа в България гладни. Много от тях ще посрещнат гладни и Новата година.

Не знаем какви стандарти прилагат към своите управленски решения служебното правителство и Националният оперативен щаб за временна закрила. Знаем само, че по въпроса за изхранването на украинските бежанци те не съответстват на нормалните човешки разбирания за милосърдие. Или честност.

Призоваваме служебното правителство да предприеме незабавни мерки по изпълнение на поетите на 23 ноември ангажименти. В противен случай, ако целта на бездействието му е да изгони украинските бежанци от България, нека поне да има доблестта да го заяви в прав текст.

По-достойно ще е, отколкото да ги оставя да гладуват.


↑[1] Заповед № Р-213 от 3 октомври 2022 г. на министър председателя за създаване на Временна оперативна група по въпросите на ползващите се с временна закрила в Република България граждани на Украйна към Националния съвет по граници, убежище, миграция и интеграция на Министерския съвет.

↑[2] РМС № 963 от 1 декември 2022 г.