БХК: Имаме сигнали за масови противозаконни действия на МВР

В Българския хелзинкски комитет (БХК) постъпиха няколко съобщения от различни източници за това, че адвокати не са допускани до участници на днешния протест, задържани в няколко полицейски управления в София. На адвокатите е било казано, че задържаните всъщност не са задържани и че нямат нужда от адвокат. Подобни действия на органите на МВР са противозаконни. Конституцията и Законът за МВР гарантират безусловно правото на адвокатска защита на всички задържани от момента на тяхното задържане, независимо от основанията за това. Българският Закон за МВР гарантира на всички задържани право на незабавно обжалване на законността на задържането пред районния съд и задължение на съда да се произнесе незабавно по жалбите. Тези права на задържаните не могат да се упражнят без ефективен достъп до адвокатска защита.

От редица медийни материали в днешния ден стана също така ясно, че в отговор на противозаконни действия на участници в протестите, полицейски органи са използвали непропорционална сила и помощни средства, включително сълзотворен газ с широк обхват, който засяга хора, непричастни към безредиците. При тези действия са пострадали и журналисти. Употребата на сила и помощни средства е допустима по закон само в условията на абсолютна необходимост и строго съразмерно на противозаконните действия, срещу които тя се използва.

БХК напомня, че съгласно международноправните стандарти, когато на мирни събрания има провокатори, нарушаващи закона, това не променя характера на събранието като мирно. Отделните провокатори следва да се отстраняват незабавно без да се засяга правото на мирно събиране на останалите протестиращи.

Тези сигнали говорят за масови противозаконни действия на полицейски служители, които следва да бъдат проверени както от ръководството на МВР, така и от прокуратурата. ♦

Снимка: Ладислав Цветков