ОТКРИТО ПИСМО до министъра на здравеопазването относно DMS кампанията за осигуряване на лични предпазни средства с най-висок защитен клас във връзка с епидемията на COVID-19

До Кирил Ананиев,
Министър на здравеопазването на
Република България

ОТКРИТО ПИСМО
относно DMS кампанията за осигуряване на лични предпазни средства

с най-висок защитен клас във връзка с епидемията на COVID-19

От Красимир Кънев,
Председател на
Българския хелзинкски комитет (БХК)

Уважаеми господин Министър,

Приветстваме организираната от министерството DMS кампания за набиране на средства за закупуване, наред с друго, на „лични предпазни средства с най-висок защитен клас“ за хората, които са „на първа линия“ в борбата срещу епидемията с COVID-19. През последните дни номерът за изпращане на дарителски СМС съобщения бе широко огласен не само от множество медии, но и в социалните мрежи, включително от редица популярни публични личности – актьори, певци и други общественици. Призивът на кампанията е за солидарност с медицинските работници и ние напълно го подкрепяме.

Не можем да не обърнем обаче внимание, че не само лекарите и по-общо – медицинските работници – са „на първа линия“ в борбата срещу епидемията. В момента ежедневно най-малко 200 здравни медиатори работят в сегрегираните ромски квартали в 131 общини на 27 области в България. Тези хора, също на „първа линия“ в борбата срещу епидемията, информират, успокояват и подпомагат някои от най-бедните и уязвими семейства. От една страна, немалко от тези най-бедни семейства нямат достъп до течаща вода и канализация. През последните дни вече бяха идентифицирани случаи и в такива квартали, като например в Пещера и Смолян. От друга страна, много от здравните медиатори нямат осигурени лични предпазни средства. Усилията им имат немалко значение за предотвратяване на разрастването на епидемията. Не само сега, а по принцип, те са единствената връзка на много от изолираните в сегрегирани махали хора със здравната система и разчитаме на тях както да разпространяват информацията за предприетите мерки, така и да идентифицират евентуалните засегнати от заболяването своевременно. На някои места медиаторите достигат лично до 500-600 човека дневно. В моменти като този солидарността е важна и никой не бива да бъде забравян или изоставян.

Ето защо Ви призоваваме Министерството на здравеопазването да обмисли включването на здравните медиатори като бенефициенти на събираните по DMS кампанията средства, както и във всякакви други мерки на правителството за осигуряване на професионални лични предпазни средства.

Снимка: Национална мрежа на здравните медиатори