Докладът и подписката против „съдии на Сорос“ в ЕСПЧ е активно мероприятие, манипулиращо обществеността

Българският хелзинкски комитет (БХК) изразява силното си възмущение от участието на няколко български медии в манипулативната кампания против съдии в Европейския съд по правата на човека със седалище в Страсбург (ЕСПЧ), определяни като „съдии на Сорос“.

Тази кампания е ръководена от крайнодясната и палеоконсервативна аме­ри­кан­ска фондация „Европейски център за право и правосъдие“ (ЕЦПП; European Center for Law and Justice), поделение на фондацията Американски център за право и правосъдие (American Center for Law & Justice). Последната е известна с подкрепата и подпомагането на сериозни нарушения на правата на човека в държави като Руската федерация и Уганда. Тази организация, учредена от известния американски телевангелист и криптоантисемит Пат Робъртсън, е известна още с многомилионния си бюджет и сериозна финансова непрозрачност. Организацията е част от международната конспиративна па­ле­о­кон­сер­ва­тив­на лобистка мрежа „Адженда Юръп“, борила се срещу Истанбулската конвенция в Бъл­гария, и сама тя участва като трета страна по редица дела пред ЕСПЧ, където търси да упражни влиянието си върху практиката на Съда, като се противопоставя на защитата на сексуалните и репродуктивни права на жените и всякакви основни човешки права на нехетеросексуалните хора.

Организираната медийна атака съвпада по време с представяне на становище от бившия съдия в ЕСПЧ адв. Здравка Калайджиева пред президента Румен Радев в подкрепа на на­ма­ля­ва­не­то на правомощията на главния прокурор и връщането на приоритетната роля на съда в правораздаването. Именно това нейно предложение глав­ни­ят прокурор Иван Гешев окачестви като „наг­лост“. Становището на адв. Калайджиева в голяма степен засяга проблемите, иден­ти­фицирани от ЕСПЧ по делото Колеви срещу България, което българското пра­ви­тел­ство не изпълнява вече 10 години и което редица проправителствени актьори ома­ло­ва­жа­ват през последната година в стремеж то да остане неизпълнено. След неуспешните опи­ти от миналата година за законодателни изменения и заявките, че държавата ни ще се съобрази с препоръките на Венецианската комисия, сега правителството влошава ре­пу­тацията на двама български юристи, единият – адвокат, другият – съдия по делото Колеви, въпреки че решението на ЕСПЧ е взето в състав от осем съдии от различни европейски държави.

Най-малко шест български медии през последните три дни – вестник „Труд“, вестник „24 часа“ и сайтовете „Пик“, „Блиц“, „Правен свят“ и „Дарик Нюз“ – дейно се включиха в дезинформационната кампания, подета от ЕЦПП по повод на публикуван от тях доклад, който посочените медии представиха като труд на „двама френски учени“. Посоченият доклад манипулира читателите си с твърдението, че разкрива „нелегитимни връзки“ на съдии в ЕСПЧ, обуславящи конфликт на интереси. Заглавието на пуб­ли­ка­цията – „НПО и съдиите в ЕСПЧ“ – също е подвеждащо, предвид, че авторите на доклада не са обследвали връзки на съдиите в Страсбург с неправителствени организации въобще, а само подбрано и конкретно с такива организации, които са получавали в миналото или продължават понастоящем да получават финансиране от фондация „Отворено общество“ на американския финансист и изтъкнат опонент на па­ле­о­кон­сер­вативните движения, Джордж Сорос. Експлоатирайки клеветническото твърдение, че финансирането на отделни дейности на неправителствени организации се равнява на задкулисно, нелигитимно влияние и координиране на тези организации в ущърб на обществения интерес, докладът внушава на читателите си, че поради някогашни връзки с подобни организации посочените съдии в ЕСПЧ са под тяхно и оттам – на Джордж Сорос – влияние. Същевременно авторите на доклада не виждат никакъв конфликт на интереси в това, че редица от съдиите в ЕСПЧ в миналото са били или прокурори, или представители на своите държави пред Съда в Страсбург. Те също така не отчитат факта, че ЕСПЧ има ясна политика срещу конфликт на интереси, доказателство за която е оттеглянето на съдия Грозев от всички дела, по които председателят на БХК е процесуален представител. По тях досега винаги са заседавали ad hoc съдии. Последното е в очевиден ущърб на БХК като се има предвид, че ad hoc съдиите не преминават през прозрачна процедура за определяне, а се избират от ЕСПЧ от списък, който правителствата определят по свое усмотрение.

Пренебрегването на тези факти демонстрира очевиден двоен стандарт от страна на ЕЦПП, който не се дължи на друго, а на това, че тази организация и медиите, които действат като мегафон на тези фалшиви новини, търсят да компрометират и отстранят онези съдии в ЕСПЧ, които отстояват утвърдените международноправни стандарти в правоприлагането на Съда. ЕЦПП има пряк интерес от това като международен лобист за утвърждаването на консервативни ценности както в националното (напр. законът против „пропагандата на хомосексуалност“ в Русия и опозицията на Обама кеър в САЩ), така и в международното право (напр. лобизмът, който развиват пред ООН).

След като веднъж огласиха доклада, вестник „Труд“, вестник „24 часа“ и сайтовете „Пик“, „Блиц“, „Правен свят“ и „Дарик Нюз“ днес информират българското общество с втора серия публикации за петиция на ЕЦПП, събрала 9500 подписа в сайта на организацията с искане за отзоваване на неудобните им съдии. Основание за искането е именно манипулативният доклад на организацията.

Остро осъждаме това активно мероприятие, което тежко подкопава една от най-важните за защита на правата на българските граждани институции, каквато е ЕСПЧ. Често крайната националистическа и консервативна пропаганда твърдят, че този съд уврежда интересите на българското общество с осъдителни решения срещу държавата ни. В действителност този съд защитава правата на хората в България тогава, когато те са били нарушени или не са били защитени от самата българска държава. Той е последен страж на правата на всеки човек в България, както и във всички останали 47 държави под неговата юрисдикция. Съучастието на български медии в една подобна откровено клеветническа, очерняща кампания, позори журналистическата професия и за­блу­жда­ва българското общество. Силно сме загрижени от факта, че министърът на правосъдието г-н Данаил Кирилов сподели част от тревогите на ЕЦПП и определи като негови „колеги“ консервативните пропагандисти, които са написали този клеветнически доклад. С настоящото становище призоваваме отговорните български институции да проявят категоричност в отхвърлянето на подобни симулации на гражданско застъпничество. ♦