Брой 218

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

ОТ РЕДАКТОРА

Драги читатели!

Юлиана Методиева

СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ

Болести

Митко Новков

КОЛОНКАТА НА ТАТЯНА ВАКСБЕРГ

Украйна и границите на възможното

Татяна Ваксберг

ЛЯВ И ДЕСЕН ЕКСТРЕМИЗЪМ

Кафявите петна на българското минало

Георги Папакочев

ДОКУМЕНТИ

Какво искат протестиращите?

Обектив

In memoriam: Паячната идентичност

Юлиана Методиева