Брой 143

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 143

Израел: Да се премахне възбраната за пътуване на активист за човешки права

Марта Методиева

Де­ла­та чо­веш­ки по­каз­ват кой си и ка­къв си...

Зелма Алмалех

По по­вод ста­тия­та на Еми­л Коен “Еле­мен­тар­на де­ма­го­гия”

Соломон Бали

Цинизмът на властта

Красимир Кънев

Дис­кри­ми­на­ция на ле­ку­ва­щи­те се с ме­та­дон

Йорданка Бекирска

Недоволства от Омбудсмана ни

Бой­ко Боев

“DELIBERATIVE POLL” - светлини и сенки

Емил Коен

Об­ре­че­ни­те про­тес­ти на но­ви­те мла­ди

Марта Методиева

Животът е по-страшен от смъртта

Жанина Драгостинова

Пат­рио­тиз­мът ка­то ко­ле­нен реф­лекс

Яна Домусчиева

Кой ще гла­су­ва за бив­ши­те чен­ге­та?

Юлиана Методиева

Въз­кръс­на­ли приз­ра­ци

Емил Коен

Конгреси на “Свидетелите на Йехова” се правят навсякъде

Български хелзински комитет

Ко­му е нуж­но ро­ми­те да бъ­дат тре­ти­ра­ни са­мо ка­то но­си­те­ли на проб­ле­ми?

Йо­сиф Ну­нев

Узбекистан: Правозащитничка осъдена на седем години затвор

Марта Методиева

Германия: Да помогнем на Русия, като се обърнем към злоупотребите на Путин

Марта Методиева

САЩ/Австралия: Сделка за бежанци търгува с човешки животи

Марта Методиева

LE ROI EST MORT. VIVE LE ROI!*

Жан Со­ло­мо­нов

Гражданско неподчинение или Гражданско достойнство

Жан Со­ло­мо­нов

Пая­чна­та иде­нтич­нос­т

Юлиана Методиева

Към съда: По-внимателно с журналистите!

Ди­ми­тър Со­ти­ров

„АТАКА“ в Пловдив

Евгени Тодоров

Прек­ра­те­на прог­ра­ма за ин­тег­ра­ция по­каз­ва ус­пе­хи

Яна Домусчиева

Поправките в ЗДОИ - задава се двоен режим

Румяна Василева

Медийната концентрация застрашава совободата на словото

Крум Благов