Брой 132

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 132

Клуб “Обектив”: Има ли корупционни процеси във взаимоотношенията между PR и медии?

Български хелзински комитет

За ев­реи­те и за бъл­га­ри­те

Све­тос­лав Ов­ча­ров

Адът - това са другите, Жан-Пол Сартр

Антония Янакиева

Присъдата срещу Адем Кенан като наказателна акция

Росица Стойкова

Цивилизованост срещу свобода на словото

Ричард Бърнстейн

Има ли роми в Кърджали?

Христо Христов

„Съдбата на циганите в Европа“ на До­налд Кен­рик и Грей­тън Пък­сън, пре­вод Ра­да Ца­не­ва, из­да­телс­тво “С­тиг­ма­ти”

Зелма Алмалех

Абсурдната битка на Комисията по убежището срещу беларуския дисидент Вашкевич

Сви­лен Ов­ча­ров

Ще възстанови ли новият Съвет за правата на човека репутацията на ООН?

Бой­ко Боев

“Десетилетието на ромското включване” в дневния ред на медиите и обществото

Емил Коен

Среща в облаците

Жана Петрова

Сценарии на произвола: по­пу­лиз­мът в бъл­гар­ска­та пре­са

Боян Знеполски

Ха­ри Мил­ков­ски е уби­т “за­кон­но” от униформени

Росица Стойкова

Етическо въстание

Юлиана Методиева