Кариери

По-долу ще откриете позициите, които са свободни в момента. Ако такива няма, или не откривате това, което е подходящо за вас, но въпреки това имате желание да допринесете за успеха на БХК, изпратете ни вашата автобиография и мотивационно писмо с изложение защо искате да помогнете на БХК и как можете да го направите.

Отворени позиции към момента

 • Стажант в правната програма на БХК

  Българският хелзинкски комитет (БХК) търси да наеме дългосрочно стажант/ка с изявен интерес към правата човека. БХК е най-голямата и най-стара гражданска организация за защита на правата на човека в България. Фокус в работата на организацията са наблюдението на състоянието на правата на човека в България, както и защитата им чрез застъпничество и чрез стратегическо водене на дела.

  В изпълнение на тези свои цели организацията извършва посещения на затворени институции, изготвя доклади за национални и международни институции и организации, предоставя становища по проекти за нормативни актове, по тълкувателни и конституционни дела, както и като трета страна по дела пред Европейския съд по правата на човека, осъществява консултации и предоставя безплатна правна помощ по стратегически подбрани случаи.

  Вашата работа ще е свързана с:

  • подпомагане на дейността на адвокатите на организацията;
  • работа с клиенти и лица, търсещи правна помощ;
  • извършване на различни проучвания на правна тема;
  • изготвяне на проекти на различни документи по дела и извършване на справки по дела;
  • мониторинг на законодателния процес;
  • проучване на медийни отразявания на значими обществени събития или изявления на официални лица;
  • организиране на документи, включително в електронен вид;
  • работа по европейски и други проекти;
  • други текущи задачи.

  Търсим кандидати, отговарящи на следните условия:

  • студенти по право в университет в България, 3. – 5. курс;
  • добри теоретични познания и интерес към административното, наказателното или гражданското право, както и към правото на ЕС;
  • изявен интерес към правата на човека и чувствителност към въпросите на уязвими и неравнопоставени групи и общности;
  • висока компютърна грамотност;
  • аналитично мислене, добри организационни умения, инициативност и комуникативност;
  • отговорност към поетите ангажименти;
  • владеят свободно английски или френски език (не по-ниско ниво от B2 по европейската езикова рамка).

  Ние предлагаме:

  • менторство от опитни специалисти в областта на правата на човека;
  • възможности за практическо усвояване на знания и умения в областта на процесуалното представителство по национални и наднационални дела, както и участие в застъпнически дейности и законодателен процес;
  • работно време съобразено с програмата в университета и с изпитите на стажанта, но не по-малко от 20 часа седмично;
  • договор за период от 6 месеца, с възможност за удължаване;
  • начално заплащане от 700 лв. нетно възнаграждение в зависимост от уговорената заетост.

  За целта желаещите могат да изпратят CV и кратко мотивационно писмо на legal(a)bghelsinki.org до 6 март 2023 г.

  Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване, в което ще бъде проверено и нивото на знание на чужд език.

 • Директор на програма "Комуникации и кампании"

  Търсим комуникационните експерти, които горят в темата за правата на човека и са готови да управляват комуникационната политика на най-голямата правозащитна организация в България. Един от тях е нашият следващ директор „Кампании и комуникации“.

  Изпратете ни CV и мотивационно писмо, в което да развиете какво знаете за организацията и как виждате себе си и своя принос в нея. Материалите изпращайте на jobs(at)bghelsinki.org до 06.03.2023 г., ако отговаряте на следните изисквания:

  • Притежавате стратегическо мислене и опит в създаването и изпълнението на комуникационни стратегии и ясна визия за изграждане и развитие на бранд имидж;
  • имате опит в ръководенето на екип и умеете ефективно да мотивирате служителите си;
  • умеете да работите ефективно с журналисти, медии, институции и партньорски организации;
  • свободно владеете писмено и говоримо английски език.

  Изисквания за позицията:

  • Висше образование в сферата на връзки с обществеността, комуникации или журналистика;
  • отлична компютърна грамотност;
  • високи изисквания към работата с текст и визия;
  • изявен интерес към защитата на човешките права;
  • опитът на подобна позиция през последните 3 години, както и референциите от предишни работодатели ще се смятат за предимство.

  Това, което предлагаме в замяна, е:

  • възможност за професионален опит и принос към популяризирането и защитата на правата на човека в България;
  • конкурентно заплащане в НПО сектора;
  • 22 дни платен годишен отпуск и допълнително почивни дни между Коледа и Нова година;
  • ваучери за храна и Multisport карта;
  • пълно работно време на трудов договор.

  Всички кандидати ще получат потвърждение за получаване на документите. Само избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.