Одиторски доклади

Тук ще намерите одиторските доклади на БХК и годишните финансови отчети, заверени от независим одитор.

Одиторски доклади 2021 г.

Одиторски доклади 2020 г.

Одиторски доклади 2019 г.

Одиторски доклади 2018 г.

Одиторски доклади 2017 г.