Свръхупотреба на сила и помощни средства от правоприлагащите органи - обучителен семинар

Дата: 25 април 2024 г. (09:00 ч. – 12:00 ч.)
Лектори: д-р Красимир Кънев, адв. Диана Драгиева

В обучението ще бъдат застъпени следните теми:

 • Свръхупотребата на сила и помощни средства от правоприлагащите органи в България – налични данни:
  • Наказателноправен контекст;                   
  • Имиграционен контекст;
  • Изпълнение на наказанията;                    
  • Психиатрични и социални институции;
  • Полицейски правомощия;                         
  • Детски институции.
 • Видове нарушения, свързани със свръхупотребата на сила и помощни средства:
  • Забрана за изтезания, нечовешко и унизително отнасяне;
  • Нарушение на правото на личен живот;
  • Други нарушения в зависимост от обстоятелствата – собственост, изразяване, религия и пр.;
  • Престъпления, подбудени от предразсъдъци.
 • Проблеми със законодателството:
  • Законът за МВР и сродни закони;
  • Достъп до правна помощ при досег с правоприлагащите органи;
  • Достъп до независима медицинска експертиза;
  • Информиране за правата.
 • Разследване и средства за защита:
  • Обхват на позитивните задължения на държавата;
  • Прокурорска проверка;
  • Образуване на досъдебно производство;
  • Админстративноправни и гражданскоправни средства за защита.
 • Изисквания към разследването:
  • Независимо;                                   
  • Цялостно;
  • Бързина;                                          
  • Публичност;
  • Участие на жертвата.
 • Жалба в ЕСПЧ:
  • Изчерпване на вътрешноправните средства за защита;
  • Член 3 от Конвенцията;
  • Член 8 от Конвенцията;
  • Други разпоредби на Конвенцията.

Семинарът е предназначен за адвокати и практикуващи юристи. По време на обученията ще се обсъждат актуални казуси от практиката на участниците и лекторите, чрез които ще се илюстрира същността на проблемите и възможностите за разрешаването им.

Семинарът ще се проведе на живо в реално време, чрез платформата Zoom.
За участие е необходима предварителна регистрация. На регистриралите се за участие ще бъде изпратен линк за достъп няколко дни преди провеждането им.

На всички участници ще бъде издаден сертификат за участие.

Регистрация за участие: https://forms.gle/JUipsAoWVjzn4k336

.................

Обучението е организирано по проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.