Спри насилието – преживяване във виртуална реалност

„СПРИ НАСИЛИЕТО!“ е ново виртуално видео на Българския хелзинкски комитет, което ще покажем за първи път в Бургас на специално обособено пространство пред административната сграда на община Бургас този четвъртък, 25 август 2022 г., от 16:30 до 20:30 ч.

Всички жители и гости на морския град ще имат възможност да преживеят от гледната точка на свидетели инсцениран случай на домашно насилие – ситуация, на която бихме могли да станем свидетели и във всекидневието си.

Зрителят ще има възможност и да взаимодейства с виртуалната реалност, като му е предоставена възможност да избере как да реагира като свидетел, и ще види какви могат да бъдат последиците от избора му.

Тийзър на видеото можете да видите в страницата на БХК във „Фейсбук“ на адрес: https://www.facebook.com/bghelsinki/videos/667112911502843/.

Основано на пола“ се нарича онова насилие – независимо дали физическо, сексуално, психологическо или икономическо – от което несъразмерно за засегнати преимуществено жените и момичетата. Формите на насилие, проявите и отражението им върху човешката психика могат да са различни – нараняването, заплахите, физическата болка, сълзите и страданието са само част от тях.

Домашното насилие е именно една от формите на основано на пола насилие. Това е така, тъй като макар жертви на такова насилие да стават и мъже, преобладаващият дял на жертви му са жените и децата. Тази закономерност е универсална и се наблюдава на практика във всички общества, независимо от културата, географското положение и социалния и икономически статус на засегнатите.

Това може да се промени, ако всички ние спрем да приемаме домашното насилие като „личен  или семеен проблем“, който трябва да се разреши тихо вътре в семейството или между партньорите в една двойка. Една от причините за устойчивостта на феномена домашно насилие е търпимостта към нея от страна на околните, които знаят за него.

Акцията „Спри насилието“ е част от двугодишна кампания срещу домашното и основаното на пола насилие на Българския хелзинкски комитет и Алианса за защита от насилие, основано на пола. В рамките на проекта бе създаден сайтът Spasena.org и бяха публикувани два правни анализа на международноправните стандарти и на липсите в българското законодателство по отношение на защитата от основано на пола насилие.


Тази публикация е създадена по проект „Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България“ – GBV-OUT“, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието ѝ е изцяло на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че отразява позицията на Европейската комисия или нейните агенции.