Дискриминацията спрямо ромите в системата на наказателното правосъдие

Дискриминацията и предразсъдъците спрямо ромите се срещат на всички нива на администрация и функциониране на системата на наказателното правосъдие у нас. Те водят до свърхпреследване и свърхнаказване на ромите, до нарушения на правото на справедлив процес и подкопават доверието в държавните институции и правосъдната система. Формалното равенство, което българският закон гарантира на всички граждани, не води до равно и непредубедено третиране на ромите. Държавните институции не само бездействат по отношение на расизма и структурната дискриминация, но и провеждат открита анти-ромска наказателна политика. Най-висши представители на изпълнителната и съдебната власт правят осъзнати расистки внушения и нормализират използването на стереотипни асоциации между престъпност и етническа принадлежност.

Това са част от заключенията от изследване на Български хелзинкски комитет върху дискриминацията и предразсъдъците спрямо ромите в системата на наказателното правосъдие в България. Изследването е проведено в рамките на проект „Борба с неосъзнатите предразсъдъци и дискриминацията срещу ромите в системата на наказателното правосъдие (ROMA)“, финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. В рамките на проекта, партньорските организации  имаха за задача да проучват и документират как негативните стереотипи и нагласи допринасят за свръхпредставянето на ромите в системите на наказателното правосъдие в България, Унгария, Румъния и Испания. Обобщен доклад от проведените изследвания в четирите европейски юрисдикции можете да прочетете тук.

Основните заключения за България, установени в изследването на БХК по проекта, можете да откриете тук. Пълният доклад за България вижте тук.

На 16 декември 2020 г. от 10 до 12 ч. ви каним да се включите в уебинар, в който заедно с експерти и активисти ще обсъдим различните прояви на дискриминация спрямо ромите в наказателната система у нас и възможните стратегии за борба с този феномен

Като панелисти в събитието ще се включат д-р Красимир Кънев (БХК), Славка Кукова (БХК),  Диляна Ангелова (БХК), д-р Димитрина Петрова (БОЛД), Румян Русинов (политолог), д-р Лиляна Ковачева (ромска активистка), д-р Никола Венков (антрополог), Христо Николов (ромски активист), адв. Александър Кашъмов (правозащитен адвокат). 

Желаещите да участват, трябва предварително да попълнят регистрационната форма, достъпна тук. Ако имате интерес да се включите в събитието като панелист с кратко представяне по темата, моля, пишете на angelova@bghelsinki.org до 14 декември 2020 г. 

Програмата на събитието ще бъде изпратена на регистрираните участници своевременно и е достъпна тук

Настоящата публикация е създадена в рамките на проекта „Борба с неосъзнатите предразсъдъци и дискриминацията на ромите в системата на наказателното правосъдие (ROMA)“. Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014–2020) и се изпълнява от консорциум с водеща организация Fair Trials и партньори: Български хелзинкски комитет (България), Унгарски хелзинкски комитет (Унгария), APADOR-CH (Румъния), Rights International Spain (Испания). Отговорността за съдържанието е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейската комисия. 

*Автор на илюстрацията е Dann Perry.