име на делото Инстанция Засегната група
М. М. срещу България
  • Нарушено право на свобода и сигурност
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Националност/произход