име на делото Инстанция Засегната група
Пакетова и други срещу България
 • Нарушено право на дом
 • Нарушена свобода от изтезания
 • Нарушено право на живот
 • Недостъпна архитектурна среда
 • Расова сегрегация
 • Преследване (виктимизация) (гражданскоправно нарушение)
 • Подбуждане към дискриминация (административно нарушение)
 • Подбуждане към дискриминация (гражданскоправно нарушение)
 • Подбуждане и проповядване на дискриминация (престъпление)
 • Сексуален тормоз
 • Тормоз
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Етнически малцинства (роми)
Y и други срещу България
 • Престъпления от омраза
 • Домашно насилие
 • Нарушено право на живот
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Пол и джендър
И. Г. Д. срещу България
 • Нарушено право на свобода и сигурност
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Деца
Анатолий Маринов срещу България
 • Нарушено активно изибрателно право
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Възрастни с увреждания
Иванова срещу България
 • Нарушена свобода на религията
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Религия/вяра
Обединена македонска организация Илинден и други срещу България (№ 2)
 • Нарушена свобода на сдружаването
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Етнически малцинства
Кулински и Събев срещу България
 • Нарушена свобода на мисълта и съвестта
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Лишени от свобода
Димчо Димов срещу България
 • Нарушена свобода от нечовешко и унизително отнасяне
 • Нарушено право на личен живот
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Лишени от свобода