име на делото Инстанция Засегната група
Иванова срещу България
  • Нарушена свобода на религията
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Религия/вяра
Обединена македонска организация Илинден и други срещу България (№ 2)
  • Нарушена свобода на сдружаването
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Етнически малцинства
Кулински и Събев срещу България
  • Нарушена свобода на мисълта и съвестта
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Лишени от свобода
Димчо Димов срещу България
  • Нарушена свобода от нечовешко и унизително отнасяне
  • Нарушено право на личен живот
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Лишени от свобода
А. и други срещу България
  • Нарушено право на свобода и сигурност
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Деца
Иванова и Черкезов срещу България
  • Нарушено право на дом
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Други
Нешков и други срещу България
  • Нарушена свобода от нечовешко и унизително отнасяне
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Лишени от свобода
Караахмед срещу България
  • Нарушена свобода на религията
Инстанция: Наднационална инстанция Засегната група: Религия/вяра