Решение на ЕСПЧ налага цялостна промяна в системата на запрещението и настаняването в институции. БХК започна кампания за затваряне на домовете за възрастни. 

Настаняванията в домовете за възрастни с увреждания в България в голямата си част са незаконни. Това съобщи Българският хелзинкски комитет (БХК), по време на специална пресконференция в София на 06 Февруари 2012 г. 

"Скорошното решение на Европейския съд по правата на човека по делото Станев срещу България направи на практика всички настанявания и цялата система на домове за хора с увреждания несъответна на Европейската конвенция за правата на човека, и поради това незаконна", обясни Красимир Кънев, председател на БХК. "Налага се цялостна реформа на запрещението и на настаняването в домове за възрастни с психични разстройства и умствена изостаналост, и трябва реален план за затваряне на тези дехуманизиращи институции", каза още той. 

НАЧАЛО НА КАМПАНИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМОВЕТЕ

Освен, че настоява за спешна реформа в системата на запрещението, Българският хелзинкски комитет започва кампания за закриване на домовете за възрастни с увреждания. 

В институциите за възрастни с умствена изостаналост и психични разстройства в България хроничното занемаряване, отвратителните условия на живот, ограничаването на правото на личен и семеен живот и употребата на високи дози лекарства с цел контрол на поведението продължават да са рутина. При посещенията си в такива домове БХК постоянно се натъква на доказателства за потъпкване на човешки права, нечовешко и унизително отнасяне и ужасяваща липса на грижа. Реформата в тази сфера остава разпокъсана и бавна и твърде често забравя най-уязвимите.

По последни данни в българските институции за хора с психични увреждания и умствена изостаналост има около 4000 възрастни и над 1200 деца и младежи. Но докато за децата съществува държавна стратегия за деинституционализация, такава за възрастните няма. 

"Ние настояваме за приемане на стратегия за затваряне на тези домове, на тези складове за хора, която да бъде обвързана със срокове и да бъде обезпечена с достатъчно средства. Ние искаме деинституционализацията на домовете за възрастни да стане приоритет, и да бъдат развити достатъчно алтернативни услуги в общността, за да може хората да бъдат изведени от тези дехуманизиращи места", каза Яна Бюрер Тавание, директор програма "Кампании и комуникации" на БХК. Тя обясни, че гражданите могат да се включат в тази кампания, като подпишат петицията, публикувана на сайта на комитета. 

В края на януари БХК заведе дело в Страсбург срещу държавата заради липсата на социални услуги в общността - от името на жена с психична болест, която от години живее в дом. Тя съди България в ЕСПЧ за бездействието на властите да създадат социални услуги в общността, така че да не се налага тя да живее в институция, където животът й е осакатен. 

Скорошното решение на Европейския съд по правата на човека по делото Станев срещу България направи на практика всички настанявания и цялата система на домове за хора с увреждания несъответна на Европейската конвенция за правата на човека, и поради това незаконна. Налага се цялостна реформа на запрещението и на настаняването в домове за възрастни с психични разстройства и умствена изостаналост, и трябва реален план за затваряне на тези дехуманизиращи институции. Красимир Кънев, председател на БХК

Из архива: Държавата пое ангажимент за генерална реформа на домовете за хора с увреждания

06 Февруари 2012 г. 

Прочетете подробности за решението на ЕСПЧ по делото "Станев срещу България" и исканията на БХК за спешна реформа в системата на запрещението и настаняването в институции.

Правата на човека в България

Решението "Станев срещу България" е един от акцентите в годишния доклад на БХК за 2012 г. През тази година бяха направени някои положителни промени в законодателството и практиката, свързани с правата на човека. В редица сфери обаче положението се влоши. Това засегна особено независимостта на съдебната власт, правото на свобода на изразяване, правото на религиозна свобода на мюсюлманите и положението в местата за лишаване от свобода. Както и в минали години, сериозни проблеми имаше със свръхупотребата на сила от правоприлагащите органи, правото на убежище и дискриминацията спрямо някои етнически малцинства и спрямо хората с различна сексуална ориентация.

Всички годишни доклади на БХК от 1994 г. насам можете да намерите в линка.