Посетете сайта Ubita.org

На страницата на проекта ще откриете карта с резултатите от анализа на изследователите на БХК върху съдебната практика по дела за убийства на жени в цялата страна, извършени в периода 2012 - 2017 г. Обобщената база данни съдържа 141 съдебни акта. На сайта можете също да прочетете историите на пет жени, убити от своите партньори или синове, както и да следите актуалния медиен мониторинг за нови случаи на убийства на жени от мъже в България. 

Източници: Глобално изследване на ООН за убийствата през 2012 г. и съдебната практика на окръжните съдилища по дела за умишлени убийства на жени за периода 2012-2017 г.

Източници: Глобално изследване на ООН за убийствата през 2012 г. и съдебната практика на окръжните съдилища по дела за умишлени убийства на жени за периода 2012-2017 г.

Източници: Глобално изследване на ООН за убийствата през 2012 г. и съдебната практика на окръжните съдилища по дела за умишлени убийства на жени за периода 2012-2017 г.

Източници: Глобално изследване на ООН за убийствата през 2012 г. и съдебната практика на окръжните съдилища по дела за умишлени убийства на жени за периода 2012-2017 г.

Източници: Глобално изследване на ООН за убийствата през 2012 г. и съдебната практика на окръжните съдилища по дела за умишлени убийства на жени за периода 2012-2017 г.

Източници: Глобално изследване на ООН за убийствата през 2012 г. и съдебната практика на окръжните съдилища по дела за умишлени убийства на жени за периода 2012-2017 г.

Награда "Златен ключ" за Ubita.org

На 28 септември 2019 г. по повод Международния ден на правото да знам БХК беше удостоен с награда "Златен ключ" на Програма "Достъп до информация" в категорията за неправителствена организация, която най-активно е използвала Закона за достъп до обществена информация за платформата Ubita.org. За осъществяването на платформата изследователите на БХК отправиха повече от 110 заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ до 28-те окръжни съдилища в страната, на които са подсъдни като първа инстанция дела за убийства, квалифицирани по интересуващите ни текстове от Наказателния кодекс. На база на получените справки с номера на дела и използвайки централния уеб базиран интерфейс за съдебни актове www.legalacts.justice.bg и сайтовете на съдилищата, изследователите на БХК направиха преглед на всички присъди за убийства, за да отделят тези, по които жертвите са жени. Надяваме се нашият принос и работа да доведе до справяне с този тежък и сериозен проблем. Благодарим за оценката и признанието!