За проекта

Всички елементи на кампанията са част от двугодишния проект "Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България“ – GBV-OUT на Български хелзинкски комитет в партньорство с Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП), съфинансиран от Европейската комисия.

БХК и АЗНОП си поставят за цел със застъпническа, образователна и обществена дейност да спомогнат да се генерира политическа воля за законодателни и практически мерки за борба с насилието, основано на пола; да се повиши капацитетът на полицията и съдиите за своевременна реакция при случаи на домашно насилие; да се създадат работещи механизми за ефективна защита на жертвите; да се засили обществената нетърпимост към насилието, основано на пола. 

GBV проект

 

Насилието, основано на пола, е сериозен проблем в България. Данните сочат, че у нас поне една от четири жени е преживяла домашно насилие, а на всеки две седмици една жена губи живота си. България отказа да ратифицира основния документ, ангажиращ страните в борбата срещу този тип насилие – Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, добила известност като Истанбулска конвенция.

Spasena.org

Сайтът Spasena.org е един от инструментите на мащабния двугодишен проект на БХК и АЗНОП, чиито цели са да повиши обществената чувствителност и институционалната компетентност в борбата с домашното и основано на пола насилие. Сайтът е създаден с цел да предложи информация и възможни решения на хора в ситуация на домашно насилие - пострадали, извършители и странични наблюдатели. В него също така можете да намерите всички лични истории и експертни анализи, създадени в рамките на проекта. 

ПРИЯТЕЛСТВО

В навечерието на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени - 25 ноември - Българският хелзинкски комитет и tanuki films представиха новото видео “Приятелство”, посветено на каузата за борба с насилието, основано на пола. Видеото е озвучено със специално направена за клипа адаптация на песента на група ПИФ “Приятел”, след като групата позволи и подкрепи каузата.

Изложбата “Вещи безценност”, също част от проекта, показва серия камерни фотографии на лични вещи, разкриващи историите на жени, убити при домашно насилие. Автор и фотограф е Анна Стоева. Тя е изложена на различни обществени места в София в периода октомври-ноември 2021 г. Заглавието на експозицията “Вещи безценност” е игра на думи, взаимствана от повтарящата се заключителна формулировка в съдебните решения по делата на десетки жени, убити в случаи на домашно насилие: “…същите лични вещи следва да се унищожат като вещи без стойност”. Когато остават само спомените, какво определя кое е стойностно и кое е ценно?

Изложбата “Вещи безценност”, също част от проекта, показва серия камерни фотографии на лични вещи, разкриващи историите на жени, убити при домашно насилие. Автор и фотограф е Анна Стоева. Тя е изложена на различни обществени места в София в периода октомври-ноември 2021 г. Заглавието на експозицията “Вещи безценност” е игра на думи, взаимствана от повтарящата се заключителна формулировка в съдебните решения по делата на десетки жени, убити в случаи на домашно насилие: “…същите лични вещи следва да се унищожат като вещи без стойност”. Когато остават само спомените, какво определя кое е стойностно и кое е ценно?

Изложбата “Вещи безценност”, също част от проекта, показва серия камерни фотографии на лични вещи, разкриващи историите на жени, убити при домашно насилие. Автор и фотограф е Анна Стоева. Тя е изложена на различни обществени места в София в периода октомври-ноември 2021 г. Заглавието на експозицията “Вещи безценност” е игра на думи, взаимствана от повтарящата се заключителна формулировка в съдебните решения по делата на десетки жени, убити в случаи на домашно насилие: “…същите лични вещи следва да се унищожат като вещи без стойност”. Когато остават само спомените, какво определя кое е стойностно и кое е ценно?

Изложбата “Вещи безценност”, също част от проекта, показва серия камерни фотографии на лични вещи, разкриващи историите на жени, убити при домашно насилие. Автор и фотограф е Анна Стоева. Тя е изложена на различни обществени места в София в периода октомври-ноември 2021 г. Заглавието на експозицията “Вещи безценност” е игра на думи, взаимствана от повтарящата се заключителна формулировка в съдебните решения по делата на десетки жени, убити в случаи на домашно насилие: “…същите лични вещи следва да се унищожат като вещи без стойност”. Когато остават само спомените, какво определя кое е стойностно и кое е ценно?

Изложбата “Вещи безценност”, също част от проекта, показва серия камерни фотографии на лични вещи, разкриващи историите на жени, убити при домашно насилие. Автор и фотограф е Анна Стоева. Тя е изложена на различни обществени места в София в периода октомври-ноември 2021 г. Заглавието на експозицията “Вещи безценност” е игра на думи, взаимствана от повтарящата се заключителна формулировка в съдебните решения по делата на десетки жени, убити в случаи на домашно насилие: “…същите лични вещи следва да се унищожат като вещи без стойност”. Когато остават само спомените, какво определя кое е стойностно и кое е ценно?

Изложбата “Вещи безценност”, също част от проекта, показва серия камерни фотографии на лични вещи, разкриващи историите на жени, убити при домашно насилие. Автор и фотограф е Анна Стоева. Тя е изложена на различни обществени места в София в периода октомври-ноември 2021 г. Заглавието на експозицията “Вещи безценност” е игра на думи, взаимствана от повтарящата се заключителна формулировка в съдебните решения по делата на десетки жени, убити в случаи на домашно насилие: “…същите лични вещи следва да се унищожат като вещи без стойност”. Когато остават само спомените, какво определя кое е стойностно и кое е ценно?

Законодателство и стандарти

В рамките на проекта бяха изготвени два нови тематични анализа от Красимир Кънев от БХК и Елена Кръстева от АЗНОП.

  • Книгата "Празнотите в българското законодателство в областта на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие" е достъпна на сайта на БХК тук
  • Анализът "Международното право и препоръки към България относно насилието над жени и домашно насилие" може да бъде четен и  свален от тук.

КРАЯТ НА КРЪГА: Поредица видео истории на засегнати от домашното насилие

Съвместен проект на Българския хелзинкски комитет и Студио за документален театър Vox Populi „Краят на кръга“ представя три видео истории, свързани с домашното насилие: на жертвата, на обвинена в насилие и на психолога. Историите се основават на разказите на реални хора и са пресъздадени от актрисите на театралното студио Албена Чобанова, Василия Дребова и Мила Банчева. „Краят на кръга“ навлиза в болезнена тема – домашно насилие, за да открие зрителят добрите примери на излизане от порочния кръг жертва/насилник. С него авторите на проекта целят да напомнят, че домашното насилие не е личен или битов проблем и никой наблюдател не бива да остава безучастен. С правилната намеса от страна на институциите, психолозите и обществото, както жертвата, така и насилникът могат да сложат „край на кръга“. Историите са събрани със съдействието на Алианса за защита от насилие основано на пола и са пресъздадени с магията на документалния театър: всичко, което зрителят вижда и чува е напълно и болезнено реално – също като домашното насилие в България. *Това събитие се провежда по проект „Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България“ – GBV-OUT, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието му е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се смята, че отразява позицията на Европейската комисия или нейните агенции.

Поредицата „Краят на кръга“ можете да гледате в социалните ни канали във Facebook и YouTube.

Поредицата „Краят на кръга“ можете да гледате в социалните ни канали във Facebook и YouTube.

Поредицата „Краят на кръга“ можете да гледате в социалните ни канали във Facebook и YouTube.