Из архива: Имената на 23 жени, убити от мъже в България, бяха прожектирани върху сградата на Парламента

23 януари 2018 г.

Имената на 23 жени, убити от мъже в България, бяха прожектирани върху сградата на Парламента в София вчера вечерта, в рамките на акцията “23 причини”.

Акцията се случи в навечерието на 23 януари 2018 г., когато Председателят на Народното събрание организира обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция.

23-те жени, чиито имена бяха прожектирани на фасадата на Парламента, са само малка част от всички, загубили живота си в ръцете на партньор, роднина или отблъснат мъж през последните 5 години в България. “Бройката в акцията е просто символ – всяко едно от тези 23 имена е причина за ратификацията, както и повод за размисъл по време на дебата на 23-ти януари”, казват от Български хелзинкски комитет. Последните убийства на жени хвърлиха светлина върху сериозни пропуски в българското законодателство и прилагането му. Всяка четвърта жена в страната е жертва на домашно насилие.

Акцията на БХК цели да върне фокуса върху истинското съдържание на конвенцията и да спре фалшификациите, подмяната в дебата и умишлените опити да се саботира ратифицирането ѝ. Конвенцията е изключително важен международен документ, който дава възможност да се приеме цялостен пакет от мерки, адресиращи недостатъците на българската система в превенцията, защитата от и преследването на домашното насилие и насилието над жени.

Акцията е част от кампанията за ратифициране на Конвенцията, подкрепена от около 200 български организации.

Всеки гражданин може да стане част от промяната, като:  

  • Подпише петицията, настояваща за незабавно ратифициране: http://bit.ly/2mQ4XNq
  • Се включи в демонстрацията в подкрепа на ратификацията (23-и януари 2018 г., от 11.00 часа, в градинката между НС и СУ): https://www.facebook.com/events/207375829826761/

Бройката в акцията е просто символ – всяко едно от тези 23 имена е причина за ратификацията, както и повод за размисъл по време на предстоящия дебат Екип на БХК

Масов протест

Идеята на Истанбулската конвенция не е просто да направим няколко законови промени. Фундаменталната ѝ цел е да НЯМА насилие над жени и деца. Това означава – превенция и провеждане на целенасочена държавна политика за изкореняване на насилието. Искаме жените и децата най-после да бъдат напълно защитени от държавата. Призоваваме народните представители, политическите партии, медиите и всички отговорни граждани – не ставайте жертва на слухове и несъществуващи заплахи. Нека докажем, че българите са съпричастни, съчувстващи и отхвърлят насилието.

Ubita.org

В платформата на БХК Ubita.org, екипът на мониторинговата програма на организацията събра, систематизира и картографира информация за общо 141 осъдителни присъди по дела за убийства на жени от мъже, постановени в периода 2012-2017 г. на територията на цялата страна. За целта в рамките на три години БХК отправи повече от 110 заявления за достъп до информация по реда на Закона за достъп до обществена информация до 28-те окръжни съдилища в страната. Проектът беше необходим и съществен за борбата с домашното насилие, защото и до този момент официалната статистика в България не съдържа данни конкретно за случаите на домашно насилие, нито за други форми на насилие срещу жени, а липсата на данни и анализи спомага единствено за прикриване на мащабите на проблема и на факторите, които допринасят за неговата устойчивост. В сайта и до момента се извършва медиен мониторинг и се публикува актуална информация за убийствата на жени от мъже в България. За 2019 г. жертвите са 25.