Книги на БХК

Резултати

Преформулиране на публичността: Изследване "Прозрачност във взаимоотношенията пиар агенции и медии"

Преформулиране на публичността: Изследване "Прозрачност във взаимоотношенията пиар агенции и медии"


Автор: Юлиана Методиева, д-р Красимир Кънев, Орлин Спасов, д-р Вяра Ангелова, проф. Снежана Попова, Лили Тодорова, Орлин Джелепов, Спасиана Кирилова, Албена Борисова

Издадена:

Цена: Разпространява се безплатно