Връзки

Правозащитни страници

Амнести интернешънъл

Артикъл 19

Асоциация за предотвратяване на изтезанията

Библиотека по правата на човека, Университет на Минесота

Върховен комисариат за правата на човека към ООН

Върховен комисариат за бежанците към ООН

Държавен департамент на САЩ (доклади за правата на човека по света)

Европейски съд за правата на човека

Индекс върху цензурата

ИНТЕРАЙТС

Интернет библиотека по правата на човека

Интернет ресурси за правата на човека

Комитет за предотвратяване на изтезанията

Комитет за защита на журналистите

Майнорити райтс груп

Ментал дисабилити адвокаси сентър

Ментал дисабилити райтс интернешънъл

Международна коалиция за религиозна свобода

Международна хелзинкска федерация за правата на човека

МИНЕЛРЕС (линк за национално законодателство за малцинствата на английски и български)

Пинъл риформ интернешънъл

Правна инициатива за обществени интереси

Програма за наблюдение на присъединяването към ЕС

Ресурсен център за съвместно съществуване

Световна организация срещу изтезанията

Witness [Свидетел] - видео свидетелства за правозащитни нарушения

Фрийдъм хаус

Център за изследване на правата на човека към Колумбийския университет

Недискриминация

Мрежа на правните експерти по недискриминация

Хелзинкски комитети по света

Белоруски хелзинкски комитет

Гръцки хелзинкски наблюдател

Европейски център за правата на ромите

Италиански хелзинкски комитет

Литовска фондация за правата на човека

Македонски хелзинкски комитет

Норвежки хелзинкски комитет

Румънски хелзинкски комитет

Словашки хелзинкски комитет

Унгарски хелзинкски комитет

Фински хелзинкски комитет

Хелзинкски комитет за правата на човека в Босна и Херцеговина

Хелзинкски комитет за правата на човека в Република Молдова

Хелзинкски комитет за правата на човека в Сърбия

Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша

Хърватски хелзинкски комитет

Хюман райтс уоч

Чешки хелзинкски комитет

Човешки права без граници

Шведски хелзинкски комитет

Български връзки

Асоциация АКСЕС

Асоциация Анимус

ЦМЕДТ Амалипе

Българска медийна коалиция

Български адвокати за правата на човека

Български институт за правно развитие

Международен център по проблемите на малцинствата и междукултурните взаимодействия

Програма достъп до информация

Психично-здравен сайт на България

Ромски информационен център - Актуална информация, статии, интервюта и дописки от изданията в. „Дром дромендар” и сп. „О, рома”

Специализиран сайт за пресата на малцинствата

Справочник на България онлайн

Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права"

Фондация "Равен достъп"

Фондация "Ресурсен център"

Център за изследване на демокрацията

Център за либерални стратегии

Център за независим живот

Други

Туркменски хелзинкски фонд

"Либерален преглед" - електронно списание за политически и културни анализи 

Посещение на Владимир Буковски в България, 22-25 януари 2008 

Lex.bg - българският правен портал, в който ще откриете актуалното българско законодателство и друга юридическа информация.