Резултати

Решение по същество, Жалба № 31/2005, 18 октомври 2006 г., Европейски център за правата на ромите срещу България

Официалното решение на Европейския комитет по социални права относно подадената от Европейски център за права на ромите жалба срещу България заради дискриминация на ромите в областта на жилищното настаняване.

Решение по същество, Жалба № 46/2007, 03 декември 2008 г., Европейски център за правата на ромите с/у България

Официално решение на Европейския комитет по социални права по повод подадената от Европейския център за права на ромите жалба за дискриминация при достъп и получаване на медицинска помощ от институциите в България.

Решение по същество, Жалба № 48/2008, 18 февруари 2009 г., Европейски център за правата на ромите срещу България

Официално решение на Европейския комитет по социални права относно подадената от Европейския център за права на ромите жалба срещу промените в закона за социалното подпомагане, които ограничават сроковете за получаване на социални помощи.

Решение по същество, Жалба № 41/2007, 3 юни 2008 г., Mental Disability Advocacy Center (Център за застъпничество на хора с ментални увреждания) срещу България

Официалното решение на Европейския комитет по социални права по повод жалбата на Mental Disability Advocacy Center, че българското правителство не успява да осигури образование на децата с умствени увреждания.

Анализ на решението на Европейския комитет по социални права по жалба № 41/2007 и препоръки към българското правителство

Този документ представлява анализ на официалното решение на Европейския комитет по социални права по подадената от Mental Disability Advocacy Center. Анализът е изготвен от същата организация и съдържа препоръки за изпълнението на наложеното от Европейския комитет решение.

Препоръка № R (97) 20 на Комитета на министрите до държавите членки относно „речта на омразата”

Препоръка № R (97) 20 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки относно „речта на омразата” (приета от Комитета на министрите на 30 октомври 1997 г. на 607-та среща на представителите)

Препоръка № R (97) 21 на Комитета на министрите до държавите членки относно медиите и насърчаването на култура на толерантност

Препоръка № R (97) 21 на Комитета на министрите на Савета на Европа до държавите членки относно медиите и насърчаването на култура на толерантност (Приета от Комитета на министрите на 30 октомври 1997 г. по време на 607-та среща на представителите)