Управление

Общо събрание

Български хелзинкски комитет се управлява от Общото събрание, което взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на комитета. Общото събрание се състои от всички членове на БХК.

Членовете на Общото събрание на БХК са: Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Вълко Станев, Георги Банков, Георги Тошев, Десислава Симеонова, Димитрина Петрова, Илиана Савова, Калина Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, Рамадан Кехайов, Яна Бюрер Тавание.

Управителен съвет

Ръководи работата по цялостната дейност на БХК. Неговите членове се избират от Общото събрание за срок от две години. Членовете на УС, избрани от Общото събрание на 16 март 2016 г., са:

  • Красимир Кънев, председател
  • Яна Бюрер Тавание, зам.-председател
  • Десислава Симеонова
  • Георги Банков
  • Илиана Савова