Кариери

Защо да не приложите талантите и уменията си в БХК? Работата с нашия екип дава възможност за професионално профилиране и добиване на експертен опит. Различните програми на БХК предлагат многообразие от възможности за интересна и обществено значима професионална реализация за хора от различни сфери.

Предлагаме още гъвкави форми на заетост и богатство от възможности за кариерно развитие на тези, които носят със себе си идеи и експертност.

По-долу ще откриете позициите, които са свободни в момента. Ако такива няма, или не откривате това, което е подходящо за вас, но въпреки това имате желание да допринесете за успеха на БХК, изпратете ни вашата автобиография и мотивационно писмо с изложение защо искате да помогнете на БХК и как можете да го направите, на адрес: jobs(кльомба)bghelsinki.org

Ето и обявените в момента позиции (кликнете на тях, за да отидете към пълните обяви):

 

» Правоспособен юрист

БХК обявява свободна позиция за правоспособен юрист за работа в правната програма на организацията.

Кандидатът трябва да:

- има юридическо образование и е правоспособна/ен;
- има желание да се труди и усъвършенства в правозащитната сфера;
- владее английски език на много добро ниво.

Предимство е, ако кандидатката/ът:

- е вписан/а в адвокатска колегия;
- познава европейското и международното право по правата на човека, както и практиката на наднационални юрисдикции като Европейския съд по правата на човека;
- има практически юридически опит, особено в правозащитната сфера;
- владее френски език.

Местоработата е в централния офис на БХК в София, от понеделник до петък на пълен работен ден, а заетостта е постоянна.

Какво предлагаме ние:

- възможност да се проявява самоинициатива и да се насочват конкретни усилия към подобряване на ситуацията на цели групи хора;
- отстояване на принципите на справедливост и върховенство на правото при водените дела;
- динамична работна среда в екип от мотивирани и позитивно настроени хора;
- уважение към почивката и извънработното ви време;
- възможности за обучения и участие в международни събития на правозащитни теми в България и Европа;
- конкурентно възнаграждение.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

- Биография;
- Мотивационно писмо;
- Снимка;
- Опционално: юридически текст до 5 стр., изготвен от кандидата.

Документи за кандидатстване се приемат до 22.02.2019 г. на електронна поща legal@bghelsinki.org.

 

» Доброволци в БХК

БХК се гордее с постоянната си стажантска програма за доброволци. Стажът е неплатен, в рамките на определен проект или в продължение на три, шест или повече месеца. Той дава възможност на желаещите да се включат в една или няколко от програмите на БХК, да се запознаят с правозащитната ситуация в България и да задълбочат познанията си в желана сфера на човешките права.

Работата на доброволците включва всички или някои от следните дейности:

 • извършване на проучвания по зададени теми и въпроси в сферата на правата на човека и подпомагане на експертите в програмите за изготвяне на общи или тематични доклади;
 • осъществяване на контакти с институции и неправителствени организации, вкл. изпращане на запитвания или отговаряне на запитвания, обработка на предоставени данни;
 • участие в теренна работа под формата на посещения в затворени институции или събиране на информация от уязвими групи;
 • преводи от и на английски или (по-рядко) друг език;
 • техническа работа за подпомагане на належащи нужди от административен характер - завеждане на книги в библиотеката; подпомагане организацията на събитие и подобни.

Условия и начин за кандидатстване:

 • да сте студент/ка или завършил/а някоя от следните специалности: право, политология, социология, международни отношения, психология, библиотечно дело или друга хуманитарна специалност;
 • да имате изявен интерес към защитата на човешките права;
 • да имате възможност за между 4 и 20 часа доброволческа дейност на седмица;
 • да имате компютърна грамотност;
 • да владеете български и английски език на много добро писмено ниво;
 • да изпратите автобиография и мотивационно писмо на английски език на имейл: jobs(кльомба)bghelsinki.org със заглавие за доброволчески стаж в БХК;
 • срок за подаване на документи: текущ, до запълване на свободните места.

Предлагаме:

 • обучение по защита на човешките права - в хода на работата и чрез участие на специализирани семинари и други обучителни мероприятия;
 • добиване на практически опит в защитата на човешките права;
 • достъп до богатата колекция издания и доклади на правозащитна тематика в библиотеката на БХК;
 • гъвкаво работно време между 10:00 и 18:00 ч. и работно място в централен офис на БХК или дистанционна работа в предложени от Вас дни/часове.
 • възможност да получите препоръка при добро представяне и проявена инициативност.

Само одобрени кандидати ще бъдат уведомявани за статуса на своята кандидатура. Възможна е последваща селекция на кандидатите въз основа на представянето по текущо поставени задачи.