Политически среди и институции съучастват на противоконституционни прояви

| Соломон Бали ,

1. Бихте ли представили накратко какво според вас е антисемитизмът?

Отношение или действия, или и двете заедно, към определен обществен обект (индивид, група, институция, държава), които се основават на представата за него като за измамния, корумпирания, заговорничещия и т.нар. сборен „ЕВРЕИН”. Или, както аз превеждам това определение - като пропагандата и действието срещу врага, който е определен в 2 схеми: дясна евреи - комунизъм - Израел и лява евреи - капитализъм - империализъм – Израел.

Напоследък, особено в Европа, където има законодателни мерки срещу това обществено явление, антисемитизмът се прикрива зад критиката на държавата Израел. Разбира се, израелското правителство , както правителството на всяка една демократична държава, трябва да бъде критикувано, но демонизирането на Израел като заплаха за световния мир, не би следвало да се приема за обективна критика във време, в което се толерира диктаторският режим в Иран.

2. Какво смятате за приетия от българския парламент през 1941 година Закон за защита на нацията?

Законът е приет през 1940, а е обнародван с указ на Борис III през януари 1941. Той е директно копие на нюрнбергското нацистко законодателство, дало юридическа основа за изтреблението на 6 000 000 евреи, живеещи на територията на Европа. ЗЗН води до отнемането на всички права на българските поданици от еврейски произход, гарантирани от Търновската конституция – унижение, подлагането им на извънредни данъци, принудителен труд, изселване, преименуване, отнемане на цялата собственост. Чрез ЗЗН се дават права на българските съюзници на немските нацисти да съучастват в унищожението на 11 363 евреи от Северна Гърция, Македония и днешна Сърбия.

ЗЗН и съпътстващите го наредби и споразумения, резултат от провежданата от управляващите Третото българско царство пронацистка политика, водят до смъртта и на български евреи в концентрационни лагери на територията на България и в окупирана Полша.

3. Познавате ли крайно десни партии, действали на територията на България по време на Втората световна война? Избройте ги поименно. Можете ли да кажете на читателите ни какво е съдържанието на техните устави – цели, средства?

Съюзът на българските национални легиони (СБНЛ), Българският младежки съюз „Отец Паисий”(БМСОП) и Ратници за напредъка на българщината (Р.Н.Б.), „Бранник”. Известни са с антисемитските си изстъпления, с погромите, организирани от тях по примера на нацистката Кристална нощ през 1939, преклонението пред нацизма, яростния национализъм, символиката, униформите. Структурата им е заимствана от братски на тях организации от Третия райх. Участват активно в провеждането на пронацистката политика на управляващите до 1944.

Значимостта и лоялността им е призната с награди от Хитлер за техните лидери. Показателен е фактът, че цялото ръководство на Комисарството по еврейските въпроси (създадено към Министерството на вътрешните работи и народното здраве за осъществяване на унищожението на евреите в Третото българско царство и присъединените и администрирани от него земи) е ръководено само от членове на горепосочените организации.

4. Съществуват ли в момента в страната националистически партии, организации. Ако да, на кого са правоприемници?

Партии и организации в България, определящи себе си като националистически, има много. Най-активни са ПП "Атака", БНС, „Кръв и чест”, Национална Съпротива, БНРП, Нова зора, БДФ. Съпричастност към дейността им проявяват и дейци на софийската организация на ВМРО.

5. Бихте ли посочили събития, които са организирани от тях.

Най-яркото събитие от календара им е така нареченият Луковмарш. На него те се обединяват, за да отбележат смъртта на водача на СБНЛ ген. Хр. Луков и да наситят центъра на София с нацистка символика и лозунги.

Предполагам, никога няма да бъде забравена и атаката над молещите се по време на петъчна молитва пред софийската джамия, проведена от ПП "Атака".

6. Смятате ли, че идеите и действията на тези организации са противоконституционни?

Категорично да. Озадачаващо е бездействието на правозащитните и правоналагащите институции по този повод, както и мълчаливото съучастничество на определени политически среди.

7.  Съществуващите закони нарушават ли правата им – право на изразяване, на мирно сдружаване?

Правата на българските граждани са защитени както от българското право, така и от международните актове, по които страна е и Република България. В тях ясно е отразено, че проповядването на фашизъм е престъпление. Това е всъщност консенсусът, постигнат от международната общественост след края на Втората световна война, а именно Нацизмът не е право на мнение, а престъпление!

8. Вашата дискусия се проведе във Фейсбук. Читателите й надхвърлят 4 000 души. Смятате ли, че онлайн пространството е територия, в която е ненужна каквато и да е регулация в името на препятстване на разпространението на слово на омразата?

Онлайн пространството е „мястото” за общуване на днешните хора. Смятам, че то задължително трябва да е максимално свободно. Това обаче не означава да допуснем постигнатите вече свободи да бъдат използвани за проповядване на човеконенавистнически идеологии, насилие и омраза. Това важи в същата степен и за антисемитизма, отрицанието на Холокоста и възхвалата на нацизма. От всички нас зависи подобни прояви да бъдат ясно посочвани и заклеймявани категорично.