Унгария: Конституционната промяна е недостатъчна

| Обектив,

Скорошните промени в унгарската конституция не спомагат много за успокояване на притесненията на Съвета на Европа и Европейския парламент. Промените включват клаузи, които подриват върховенството на закона и отслабват защитата на човешките права. Унгарският парламент, с мнозинство на управляващата партия, прие поправките на 16 септември 2013 г.

„Предимно козметичните поправки в конституцията от страна на унгарското правителство показват неговата недостатъчна решимост за справяне с проблемите, свързани с човешките права и върховенството на закона“, каза Лидия Гал, изследовател към Хюман Райтс Уоч за Източна Европа и Балканите. „Стигна се дотам, че се налага Европейският съвет и Европейската комисия да кажат, че ще има последствия за Унгария и че трябва да се премине от думи към действия“.

Поправките трябва да отговорят на критиката на Венецианската комисия, експертно тяло към Съвета на Европа, която се специализира в конституционните реформи, и на Европейския парламент за конституционните поправки, направени през м. март. Те подкопаваха независимостта на съдебната власт, ограничаваха религиозната свобода и лимитираха излъчването на рекламите на политическите кампании само до държавен разпространител. Една положителна промяна отнема властта на председателя на Националната съдебна служба, която не е независимо тяло, да се прехвърлят дела от един съд в друг.

Но сериозните поводи за загриженост остават. Те включват:

Липса на съдебна независимост: Поправките засилват властта на Националния съдебен съвет, самоуправляващо се надзорно тяло, но оставят основните задачи по администриране на съдилищата на  Националната съдебна служба.

Религиозна дискриминация: Ако, от една страна, позволяват на всяка религиозна група да се нарича „църква“, от друга, поправките не засягат дискриминацията срещу църквите, които правителството не е признало. Парламентарен комитет, вместо независимо тяло, потвърждава правото на една църква да кандидатства за правителствени субсидии.

Реклами на политически кампании: Поправките отменят наредбата само държавен разпространител да излъчва реклами на политически кампании, но задължава комерсиалните медии да пускат подобни реклами безплатно. Малко вероятно е тези медии да се съгласят да излъчват кампании без заплащане.

„Доста оптимистично е от страна на правителството да смята, че подобни поправки ще преустановят международния дебат за унгарската конституция, продължава Гал. Те са по-скоро козметични, отколкото решение за големите проблеми, които подкопават върховенството на закона и на основните човешки права“.

Поправките са последните от поредица проблемни конституционни и правни промени, прокарани от управляващата партия Фидес, откакто  спечели изборите с абсолютно мнозинство през 2010 г. Мащабни промени на унгарската правна рамка ограничиха независимостта на съдебната власт, намесиха се в съдебната администрация, принудиха почти 300 съдии да се пенсионират преждевременно и ограничиха възможностите на Конституционния съд да разглежда закони и жалби.

Действията на унгарското правителство предизвикаха сериозна международна критика от страна на Европейския парламент. През юли той прие доклад, в който се подчертава сериозната му загриженост за състоянието на правата в Унгария и който подканва към специфични стъпки за справянето с проблемите. В свое експертно мнение Венецианската комисия споделя подобна загриженост за поправките, направени през март.

Провалът на Унгария да направи необходимите стъпки, за да вкара своята конституционна и правна рамка в съответствие с препоръките на Съвета на Европа и със законодателството на Европейския съюз, изисква подобаващ отговор, заключава ХРУ. Венецианската комисия трябва да прегледа тези нови промени и да изрази експертното си мнение. ЕС трябва да заяви, че действията на унгарското правителство представляват явен риск за сериозно нарушаване на ценностите в член 2 на Европейското споразумение, включително върховенството на закона и съблюдаването на човешките права. Откриването на подобен риск ще предизвика действие според член 7 на Европейското споразумение, което може да доведе до отнемане на правата за гласуване на Унгария като член на ЕС.