Гей Макдугъл, експерт към ООН : Българското правителство не изпълнява задълженията си към малцинствените групи

| Маргарита Димова,

В края на официалното си посещение в България между 4 и 11 юли независимият експерт по правата на малцинствата на ООН г-жа Гей Макдугъл отправи настоятелен апел към правителството на България за „синхронизиране на разработените в рамките на поетите към ЕС ангажименти и изпълнявани от НПО политики в областта на интеграцията на ромите и направлявания от правителството подход за постигането на тази цел, включително за адекватно ресурсно обезпечаване, необходими за подобряване на условията на живот на ромската общност в България, която съставлява повече от 10 процента от населението на страната”.

В рамките на консултациите в София и в други региони от страната, включително Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Кърджали, г-жа Макдугъл проведе срещи с представители на множество малцинствени общности, включително самоопределящите се като етнически македонци и помаци, с цел да се запознае отблизо с техните проблеми.

С възложения от ООН мандат независимият експерт работи за насърчаване прилагането на Декларацията на ООН за правата на хората, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, следи за евентуални проблеми и установява добри практики в областта на равните права на малцинствата. След посещението си в България независимият експерт ще представи доклад със своите констатации и препоръки пред Съвета по правата на човека на ООН.

Българският хелзинкски комитет помогна на г-жа Макдугъл при организацията и координацията на някои от нейните срещи с малцинствата. В знак на благодарност експертът даде единственото си (засега) интервю за българска публикация.

С г-жа Гей Макдугъл разговаря Маргарита Димова. 

 

Кои бяха най-шокиращите и неочаквани епизоди по време на вашето посещение? Предишната ви мисия беше в Руанда, все пак.

Определено бях шокирана от отчайващите условия, в които някои ромски семейства живеят. Разбирам, че част от ромските семейства са успели да си построят постоянни места за пребиваване дори и в гетоизираните им квартали. Но мнозинството роми изглежда живеят в трудно обитаеми постройки, без течаща вода и канализация. Условията, които видях на някои места, сочат, че правителството не изпълнява задължението си да предоставя подслон дори за минимален жизнен стандарт.

В този ред на мисли, имаше ли някакъв конкретен случай, разказан по време на срещите с малцинствата, който да ви разтревожи силно? 

На няколко пъти ромски НПО-та ми разказваха за ролята на правителството в процеса на десегрегация на училищата. Според тях тя се състои предимно във формиране на политики, а същевременно се раздават субсидии на НПО-тата, за да могат те да свършат истинската работа. Очаквах правителството самò да изпълнява десегрегационните програми и да е дълбоко заинтересувано от техния успех. Затова беше изненадващо и тревожно да разбера, че правителството не управлява политиката си активно изцяло – докато се стигне до нейното прилагане.

Какви са впечатленията ви от срещите с представители на правителството? Споменахте, че член на правителството на висок пост е правил антиромски коментари… 

По време на една от първите важни срещи с представители на правителството ми беше обяснено, че все още (от правителството) са в процес на разработване на интегриран план за всички министерства, за да осигурят интеграция на ромите. Това не значи, че в момента не се работи въобще, но на техния „иновативен“ подход му предстои да се реализира. Както споменах в прессъобщението си след края на посещението: „Досегашният непоследователен подход на дребно, основаващ се на малки проекти, изпълнявани в отделни краища от страната, няма да доведе до необходимия обрат, така че да се тръгне в посока преодоляване на огромните социално-икономически проблеми, пред които са изправени ромите”.

Предпочитам да не заявявам публично името на правителствения представител, за когото ме питате, но бих казала, че той не беше единственият, с когото говорих по време на престоя си в България, и чиито коментари за ромското население смятам за неуместни.

Как бихте коментирали ситуацията с нарастващата агресия срещу правата на мюсюлманите, особено като се имат предвид последните атаки срещу джамията в София и последвалото намаляване на звука от тонколоните на джамията? Също така инцидентът в молитвения дом на Свидетели на Йехова в Бургас надхвърли вече познатите ни размери на омразата срещу религиозни малцинства.

Явно е, че това са проблеми, които се нуждаят от твърд отговор от страна на правителството и всички членове на гражданското общество. Бих искала да похваля всички, които се обявиха срещу атаката над софийската джамия от 20 май. Разследването трябва да се проведе своевременно, за да не се сее безнаказаност.