Брой 196

| ISSN-1310-3911,

ОБЕКТИВ ОПРОВЕРГАВА
Уви, не сме атрактивна дестинация
Юлиана Методиева

КЛУБ  ОБЕКТИВ
Законът за детето в бурята на „за“ и „против“

ПУБЛИЧНОСТ ЗА  ЛГТБ
Анонимна хомофобия
Лили Тодорова

СВОБОДА  НА СЛОВОТО
Медийните босове – капиталисти или цензори?
Крум Благов

За да не остане разговорът в мрака
8 въпроса към 8 журналисти за свободата на изразяване

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Делото „Станев срещу България”: Победата на невидимите хора
Анета Генова

КОЛОНКАТА НА СЛАВКА КУКОВА
Кой лъже и кой казва истината за Дома за деца, лишени от родителски грижи „Надежда“ в Русе?

ПРАВА НА БЕЖАНЦИТЕ
Новата кампания на БХК

Историята на една несправедливост
Милен Атанасов

Неубедителен отказ
Разговор с адв.Йонко Грозев

Кога държавата дава политическа закрила на бежанци
Адв. Мариана Андреева

МНЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТА
Предразсъдъци и дискриминация на пазара на труда
Боян Захариев

ДА СИ СПОМНИМ КОМУНИЗМА
Богослужение в концлагера
Борислав Скочев

Последен убиха свещеника, че ги изповядаше
Разговор на Станислава Пирчева с д-р Иван Николов

ЧЕТЕМ АРХИВИТЕ  НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
Документите на няколко десетки хиляди са унищожени от самите тайни служби
Валери  Кацунов

КНИГИ
Щастливото съветско детство
Юлиана Методиева

КОЛОНКАТА  НА ТАТЯНА ВАКСБЕРГ
2012: Дългото начало на затварянето на трибуналите

ПО СВЕТА

Марта Методиева

ДОКУМЕНТИ