Обектив

Резултати

Притесненията за човешките права в Косово не бива да бъдат пренебрегвани, Марта Методиева ,

Международната хелзинкска федерация за човешки права следи положението на човешките права в Косово от 1980 г. насам и е докладвала за допускането на сериозни нарушения на човешките права там

Ог­ра­ни­ча­ват прак­ти­ку­ва­щи Фа­лун Гонг и в Бъл­га­рия, Български хелзински комитет,

"Предполагаме, че ограниченията, които ни налагате през последните няколко месеца са продиктувани от намеса от страна на китайското посолство, но държим да подчертаем, че всичките ни действия отговарят на законите на демократична България"

“Ба­та­ло­ва во­де­ни­ца” - вре­ме­нен “щас­тлив кра­й”, Емил Коен,

Това е история за благородството и безкористността, за надеждата на отчаяните и за безобразното политическо използване на трагедията на безпомощните, за силата и безсилието на човешките права, за честността и измамата, за медийната безотговорност и за помпането на расизъм в обществото. Ще говорим за случая "Баталова воденица" и за неговия временен "щастлив край".