Годишни доклади за правата на човека

Тук ще намерите годишните доклади на БХК за основните развития в сферата на правата на човека, групирани в няколко основни раздела.

Ресурси в тази секция

Правата на човека в България през 2003 годинаПравата на човека в България през 2003 годин