По повод на Международния ден за борба с насилието над жени се проведе дискусията “Насилието над жените: да нарушим мълчанието и да спрем насилието“

|

 

28 ноември 2016 г., София  

По повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените Българският хелзинкски комитет (БХК) организира дискусията „Насилието над жените: да нарушим мълчанието и да спрем насилието“ , за да обърне внимание на ситуацията на насилието над жените в България и какви са препоръките за справянето с нея.

Основен акцент на разговора беше ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция) – какви са възможностите за оптимизиране на механизмите за защита и превенция на насилието над жени, какво е европейското законодателство и това на България, докъде се простира равнопоставеността на половете и какви стъпки трябва да бъдат предприети.

В срещата взеха участие Надежда Дерменжидева – председателка на Българския фонд за жените, Моника Писанкънева – основателка на “Ресурсен център Билитис”, Борислав Димитров – юрист от Правната програма на БХК, и Вергиния Мичева-Русева – зам. министър на правосъдието.

“Насилието в никакъв случай не е доказателство за любов”, каза Надежда Дерменджиева от Българския фонд за жените. Тя припомни, че според изследване на Агенцията на ЕС за основните права , проведено през 2014 г., всяка четвърта жена в България е жертва на насилие – физическо или психологическо, в рамките на интимното си партньорство. Ето защо е важно да се възприемат държавни политики, които да инвестират в джендър образование като превенция на насилието и неговото възпроизвеждане. “Не можеш да овластиш момичета или жени, без да им покажеш ролеви модели, а в учебниците по история липса историята на женското движение и борбата за правата на тези жени.”

Моника Писанкънева обърна внимание на маргинализираната общност, каквато са лесбийките, бисексуалните и трансжените, претърпели насилие. Тя представи данни от изследване на домашното насилие над тези общности, което Ресурсен център “Билитис” провежда през 2015 г., като част от международния европейски проект Bleeding Love. В него взимат участие 40 интервюирани от 11 населени места в страната, като всички те признават, че са ставали жертва на насилие – най-често психологическо – във връзките си. Притеснителна е тенденцията, че нито една жена от интервюираните не е потърсила подкрепа от страна на полицията или друга институция, която може да окаже закрила. Тези жени често живеят в изолация и страх от загуба на партньорките си, защото общността, от която са част, е изключително затворена, а степентта на толерантност – много ниска.

Борислав Димитров от правната програма на БХК постави акцент върху сексуалните престъпления, по които Истанбулската конвенция има силни разпоредби и, по които българският Наказателен кодекс продъжава да бъде силно дефицитен. “Истанбулската конвенция е изключително важна, не само защото е първият правно обвързващ инструмент на ниво Съвета на Европа, но и защото задължава държавите, които са я ратифицирали, да потърсят наказателно-правни санкции срещу насилието над жени,”, сподели той.

Последна взе думата съдия Вергиния Мичева-Русева, заместник министър на правосъдието, която участва заедно с Борислав Димитров, Моника Писанкънева и други представители на НПО-сектора в работната група, подготвяща присъединяването на Истанбулската конвенция. През април т. г. министърът на правосъдието Екатерина Захариева  подписа конвенцията. До момента документът е одобрен от 38 държави, 24 от които са членки на Европейския съюз. Съдия Русева изрази надежда следващия кабинет да намери приемственост с работата, постигната до момента, за да ратифицира окончателно Конвенцията.

Пълен запис на дискусията можете да гледате тук: 

 

***

Събитието беше организирано в рамките на проекта “Мълчанието НЕ е злато” – национална кампания за превенция на домашното насилие и насилието над жени” с подкрепата на Българския фонд за жените. Модератор беше Илияна Стойчева – председател на Европейското женско лоби в България. .В кампанията “Мълчанието НЕ е злато” участват седем организации от цялата страна – Фондация Джендър алтернативи (Пловдив), Български хелзинкски комитет (София),  Народно читалище (Разград), Център „Споделеност” (Шумен), Фондация “Подарете книга” (София), Читалище „Умение 2003“ (Ямбол) и Спортен клуб „Изида-Свиленград“. Представители и на седемте организации, инициатори на кампанията, са преминали успешно Академията за женски права „FEMPOWER“, проведена от Български фонд за жените през април 2016 г., и използват различни подходи и начини на работа за популяризиране на темата за домашното насилие.