ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: ЕСПЧ укàза на България да не бута ромска къща в Пловдив и обяви, че ще гледа делото с приоритет

|

С писмо от вчера, 12.09.2017 г., Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) даде привременни мерки за защита на ромско семейство с тримесечно дете. Семейството е представлявано от адв. Маргарита Илиева с помощта на екипа на „Правна програма“ на Българския хелзинкски комитет (БХК). Мерките задължават българските власти да не разрушават дома им в сегрегираната „Арман махала“ в кв. „Хаджи Димитър“, Пловдив. ЕСПЧ обяви, че ще гледа с приоритет делото, заведено от името на това и още пет други семейства, включително 7 деца, от които 3 на възраст под 1 година, от „Арман махала“, заради нареденото от властите разрушаване на техните единствени домове, без да бъдат защитени срещу бездомност.

През април 2016 г. общинските власти в Пловдив започнаха разрушаване на ромски къщи в кв. „Хаджи Димитър“. БХК предостави правна помощ на засегнати семейства, които подадоха искане до ЕСПЧ за привременната им защита от бездомност – ЕСПЧ да укàже на държавата да не разрушава домовете им, докато не подсигури алтернативно настаняване при човешки и неунизителни условия така, че да предотврати тяхната бездомност. С писмо от 26.04.2017 г. българските власти поеха ангажимент пред ЕСПЧ, че няма да разрушават жилищата на шестимата жалбоподатели, докато „не им бъде предоставено адекватно алтернативно настаняване“.

В разрез с обещаното от правителството на 05.09.2017 г. общинските власти в Пловдив уведомиха един от шестимата жалбоподатели, че ще разрушат жилището му днес, 13.09.2017 г. – без да предложат подслон на него и неговото семейство, включително Милка, тримесечната му внучка.

След като бе уведомен за това от БХК, ЕСПЧ издаде привременни мерки за защита на жалбоподателя, като забрани на правителството да разрушава дома му до 15.09.2017 г. Съдът ясно се мотивира с ранната възраст на детето в семейството. Същевременно съдът обяви, че ще разгледа цялото дело с приоритет. Посланието е, че правомерността на подобни евикции на уязвими хора е силно спорна. Съдът изрично желае да бъде уведомен дали властите са предложили на жалбоподателя алтернативен подслон от април насам, на което отговорът е, че не са.

За пореден път ЕСПЧ взима отношение по случаи на евикции, които българските власти се опитват да реализират в разрез с член 8 (правото на личен и семеен живот) от Европейската конвенция за правата на човека. В предишни решения на Съда ясно се казва, че властите не могат на разрушават единствените жилища на гражданите, дори в случаите когато тези жилища са незаконни, без да им гарантират алтернативно настаняване. Жилищата на семействата съставляват техен „дом” по смисъла на Конвенцията, защото те са ги обитавали в продължение на много години със знанието и при бездействието на властитe. Без значение е тяхната „незаконност” по вътрешното право. Изваждането на хората от домовете им би съставлявало вмешателство и в правото им на личен и семеен живот. Въпреки това властите продължават да изпълняват тези порочни практики. През последните години БХК представляваше редица жалбоподатели от български и ромски произход във връзка с разрушаването от властите на единствения им дом.